5 วิธีการแบบง่ายๆ ประหยัดรายจ่ายเก็บเงินเพิ่มได้แบบไม่ท ร ม าน

หลายคนบ่นว่า เก็บเงินไม่ได้สักที จะต้องทำอย่ างไรดีปัญหานี้มาเข้ามาหาเราตลอดเหมือนกัน เราจึงมามีวิธีการแบบง่ายๆ ที่เราทำได้

คนอื่นก็ต้องทำได้ ด้วยเช่นกันค่ะ กับ 5 ขั้นตอน ประหยัดรายจ่ายเก็บเงินเพิ่มได้แบบไม่ท ร ม า น “เงินทุกบาทที่ไม่ใช้ กลายเป็นเงินเก็บได้”

1. เลือกรายจ่ายที่สำคัญต่อใจ

เอารายจ่ายทั้งหมด ที่เราต้องจ่ายอยู่ตอนนี้ มาแยกเป็นประเภท เช่น กิน เที่ ยว งานอดิเรก เบี้ ยประกัน ค่าบ้าน ค่าเดินทาง

ค่าน้ำค่าไฟค่าอิ นเตอร์เน็ ต รายจ่ายเกี่ยวกับลูกหรือพ่อแม่รายจ่ ายเกี่ยวกับสั ตว์เลี้ ยง เงินทำบุญ ค่าเรียนค่าหนังสื อ ฯลฯ

จากนั้น เลือก 10 หัวข้อค่ะ ที่แบบว่า สำคัญต่อใจมากสุดโดยเอาตามความรู้สึกว่า ถ้าจ่ายพวกนี้ได้หม ดคือสบายใจละ

โดยไม่เกี่ยวกับความจำเป็น หรือตามความคิดเห็นของคนอื่นนะคะ

2. เล่นเกม ตัวเลข

เอารายได้ หักเงินออม เหลือเท่าไหร่ เอามาแบ่งกองให้กับ 10 รายจ่ายที่สำคัญต่อใจ ที่เราเลือกไว้ในขั้นที่แล้ว จากนั้นลองรวมดูว่าพอมั้ย ถ้าไม่พอ

อันนี้ต้องพิจ ารณาตั ด ง บลงค่ะ เพราะเรายังมีรายจ่ายอื่นๆ ที่สำคัญน้อยกว่า 10 อันนี้ รออยู่อีกนะ

พอถึงขั้นนี้ เราก็จะพอเห็นแล้วค่ะ ว่าทำไมเงินไม่เหลือเก็บ เงินเก็บน้อยเพราะอะไรๆ เราก็ว่าสำคัญไปหม ดไง

3. ตัดใจจากสิ่งที่ไม่สำคัญ

เอารายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ติดอันดับสำคัญต่อใจ 10 อันดับแรก มาดูว่าเรามีเงินเหลือให้มาแบ่งใส่เรื่องพวกนี้ อีกเท่าไหร่ จำไว้ว่าเงินทุกบาทที่ไม่ใช้

จะกลายเป็นเงินออม รายได้ – เงินออม – รายจ่ ายสำคัญต่อใจ = จำนวนที่เราเลือกได้ ว่าจะใช้ กับสิ่งที่ไม่สำคัญ มากมายที่เหลือหรือไม่

4. สร้างแผนที่ชีวิตเรื่องใช้เงิน

เราจะรู้แล้วว่ารายจ่ายอะไรสำคัญ ไม่สำคัญ อะไรคือรายจ่ายที่ เราจะจ่ ายอย่ างเต็มจ่ายไม่มีบิ ด พ ริ้วเพราะจ่ายแล้วดีต่อใจ แบบที่เราก็มีเงินออม ไปเก็บก่อนใช้แล้วด้วยซ้ำ

และเราก็จะรู้เช่นกันว่า รายจ่ ายอะไรไม่สำคัญ สำคัญน้อย พอเห็นอะไรเ ต ะตาปุ๊บ

เราก็จะตัดสินใจบอกผ่าน ไม่สนใจได้ง่ายขึ้น มีโอกาสเหลือเงินไปออมเพิ่มและใช้เงินพอ ไม่ติ ดลบให้เป็น ห นี้ให้ป วดใจ

5. จับตาดูและรีวิ วนิสั ยการใช้เงินสม่ำเสมอ

จัดแจง วางแผนซะสวยหรู แต่ถ้าไม่จับตาดูตัวเอง รับรองค่ะ ว่าแผนการคงเป็นได้แค่ฝัน จดรายจ่ายทุกวัน

อั พเ ดทการใช้เงินของเราทุกสัปด าห์ หรืออย่ างน้อยเดือนละครั้ง

ถ้าทำตาม 5 ขั้นตอนนี้ คุณจะประหยัดและเก็บเงินเพิ่มได้ แบบไม่ท ร ม าน

เพราะเราทำทุกอย่ างแบบที่เราเป็น “ผู้เลือก”เป็นคนออกแบบชีวิต เราเองจากการออกแบบการใช้เงิน เพื่อให้ในอนาคตเรามีชีวิต มีเงินเก็บอย่ างที่เราฝันค่ะ

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i