เกร็ดความรู้

อยู่นิ่งๆ อยู่กับตัวเองให้มาก 10 เรื่อง ที่สื่อได้ว่าคุณมีค่ามากพอ ไม่ต้องเหนื่อยวิ่งตามคนอื่น

1.เลือกสิ่งที่ดี ที่สุดเพื่อตัวเอง ลืมคนที่ไม่รักคุณใครไม่รักคุณ แต่คุณก็อย่ าลืมรักตัวเองนะ

5. ต้องรักตัวเองให้มาก โ ฟกั สการใช้ชีวิต ชีวิตต้องมีความสุข และต้องเข้ มแ ข็ งให้ได้

6. โลกนี้มีผู้คนมากมาย ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว คนมากมายที่ต้องการคุณให้โอกาสตัวเอง พิสูจน์ตัวเอง

9. ดูแลตัวเองให้ดูดี พึ่งตัวเองให้ได้ ทำตัวเอง ให้มีค่าเพราะจากนี้ไป คุณจะเป็นผู้เลือกไม่ใช่ หาใช่ผู้ถูกเลือกไม่

7. ทุกสิ่งที่เกิ ดขึ้นมีเหตุผลเสมอ โช คชะตากำหนดไว้ ที่เขาไม่ใช่เพราะคนที่ใช่ยังเดินทางมาไม่ถึง หากคู่กันแล้ว ก็คงไม่แ ค ล้ วกันหรอก

2. คุณมีค่าเกินกว่า จะขอร้ องไ ห้ใครมารัก และเขาก็ไม่มีค่าพอเช่นกัน

3. คุณอาจไม่ใช่กับบางคน เช่นกัน บางคนก็อาจไม่ใช่สำหรับคุณเหมือนกัน มันคือสั จ ธ ร ร ม

8. การที่ใครสักคนปฏิเสธคุณไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีพอ ฉะนั้นจงพิสูจน์ให้เขาเห็นรู้ว่า คุณดีพอ และมีค่า มากกว่าที่เขาคิด

4. ยิ่งดื้ อ ดึ ง รั้ งเขาเอาไว้ ตัวเองยิ่งดูไ ร้ ค่าในสายตาเขา จงเขาปล่อยเขาไป อย่ าฝื นใจเขาเลย

10. สิ่งที่ดีกว่า รออยู่ข้างหน้า เพียงคุณต้องเชื่ อ รอคอยสิ่งนั้น รอคอยสิ่งที่คุณคู่ควร เรามีค่ายิ่งนักถ้าเรารักตัวเองเป็น

เริ่มใช้ชีวิต ลองลบคนบางคนออกไปจากชีวิตบ้าง แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ได้ทำเพื่อตัวเองและคุณจะได้เรียนรู้ว่า

หากแคร์คนอื่นมากไป คุณจะลงเอยที่ผิ ดหวั ง และไม่ว่าเกิ ดอะไรขึ้นคุณจะเหลือแค่ตัวคุณเอง รักตัวเองให้มาก คนที่คุณหายไปจากชีวิตเขา ไม่ใช่ว่าเพราะคุณไม่แคร์หรอกนะ แต่เพราะเขาไม่เห็นค่าต่างหาก

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a