ข้อคิด

6 การปล่อยวาง คือคุณสมบัติของผู้แข็งแกร่ง ถ้าทำได้โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะ

การปล่อยวางคือการละทิ้งทุกอย่ างแล้วหนีไปอยู่คนเดียวในที่ ๆ ไม่มีใครรู้จักใช่ไหม วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักการปล่อยวางที่แท้จริง คืออะไรกันแน่สิ่งที่ต้องทำให้ได้ หากอย ากปล่อยวาง

1. อย่ าคิดแ ก้แค้ น

การแ ก้แค้ นที่ดีสุด คือ การทำชีวิตของคุณให้ดี ให้มีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตหากคุณมัวแต่คิดแ ก้แค้ น วัน ๆ นึง

คุณก็จะไม่ได้ทำสิ่งที่ดีเลย เพราะคุณมั วแต่คิดว่า จะทำอย่ างไรให้คนที่คุณแค้ นไม่มีความสุข นั่นแสดงว่า คุณไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย

2. หมั่ นสวดมนต์แ ผ่เมตตา

การสวดมนต์แผ่เมตตานี้ นอกจากได้อานิสงส์แ รงกล้าแล้ว ยังทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง

เป็นผู้ที่มีสติปัญญา อะไรที่เป็นปัญหา เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ในทางที่ถูกที่ควร

3. ปล่อยวางความโ ก ร ธ

ความโ ก ร ธเป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในทางลบ หากคุณสามารถปล่อยวางความโ ก ร ธ ลงได้ ชีวิตของคุณก็จะมีแต่เรื่องดี ๆ

ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปโ ก ร ธ ความโ ก ร ธนั้นจะทำให้คุณมีความร้ อนอยู่ภายในหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้น เรื่องอะไรเราจะต้องทำให้ตัวเองไม่มีความสุขล่ะ

4. มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ

อย่ าเก็บทุกเรื่องในชีวิตมาคิด เพราะถ้าเป็นอย่ างนั้น สมองของคุณก็จะไม่ได้รับการพักผ่อนชีวิตเรา

ไม่ได้เกิ ดมาเพื่อแ บ กรับทุกอย่ าง

5. หาความสุขจากสิ่งรอบตัว

ปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดถืออยู่ คุณจะพบว่าอะไร ๆ ก็ล้วนเป็นความสุขทั้งนั้นเช่น การที่คุณได้ทำงานที่คุณรัก การที่คุณได้ดูแลพ่อแม่

การที่คุณได้ไปเที่ยวกับครอบครัว การที่คุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นเล็กน้อย ๆ แค่นี้จิตใจของคุณก็จะเบิ กบ านแล้ว

6. เลิ กเอาเรื่องของคนอื่นมาคิด และเลิ ก บงการชีวิตคนอื่น

เราไม่สามารถคิดแทนใครได้ ต่างคน ต่างจิตต่างใจ ต่างที่มา เราไม่สามารถบังคับให้ใครมาทำตามใจเราได้หรอกนะ

“การปล่อยวาง คือ คุณสมบัติของผู้ที่แข็งแกร่ง”

แ บ กไว้..มันก็หนั ก

วางได้..มันก็เบา

ยึดเอา..มันก็ทุ กข์

จะสุขได้..เพราะปล่อยวาง

 

ขอบคุณ : ธรรมะสอนใจ