การที่เราเป็นคนใจเย็น มีสติ คือเสน่ห์ที่หาได้ยๅก สักวันเราจะเข้าใจมันเอง

ความโก ร ธ และความวิตกกังวล นับว่าเป็นตัวการที่ทำให้เราโ ม โ ห ได้

หากคุณโ ม โ ห ขึ้นมา การควบคุมอารมณ์ของตัวเองนั้น อาจจะเป็นไปไม่ได้เลย

ยังไงก็ตาม คุณสามารถฝึกตัวเองให้ใจเย็นลงได้

แบบนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์

ต่างๆ ได้ ฉะนั้น เรียนรู้การบริหารร่างกายและจิตใจเข้าไว้

จะช่วยสอนให้คุณรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ ได้

บางครั้งการใจเย็นและการมีสติ จะทำให้เราดูมีวุฒิภาวะเพิ่มในการใช้ชีวิต

พอเราโตขึ้น เราต้องตัดนิสั ยเด็ กๆ ทิ้งไป

เช่น ใจร้ อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล โวยวาย

เพราะว่าการกระทำเช่นนั้น มักจะส่งผลเสี ยต่อเรา

มากกว่าผลดีเสมอ บางทีมันอาจทำให้เราเดื อ ด ร้อนได้

เพราะนิสั ยเหล่านี้ การเป็นคนที่ใจเย็นและมีสตินั้น มักจะดูมี เสน่ห์ในสายตาของใครต่อใคร

มากกว่าคนที่มีนิสัยใจร้อน วู่ว าม และข าดสติยั บยั้ งชั่ งใจ

และยังจะช่วยให้เรามีบุคลิ กที่ดีทั้งทางภายนอก

และภายในด้วย เป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้

ฉะนั้นแล้ว เวลาจะเกิ ดอะไรก็ตาม เราควรที่จะใจเย็นไว้ก่อน

แล้วจงใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จะดีกว่า เพราะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะ

กว่าคนที่ใจร้ อน ชอบโวยวาย และใช้อารมณ์เหนือเหตุผลทุกอย่ าง

“การที่เรา เป็นคนใจเย็น

ลดความโ มโ หได้ดี

ไม่ได้หมายความว่า

เราเป็นคนยอมคนแต่อย่ างใด

แต่หมายถึงว่า

เรามีสติมากขึ้นนั้นเอง”

ขอบคุณ : b o h a t t o