เกร็ดความรู้

7 นิสั ย คนหัวโบราณโลกแคบ มักมองตัวเองถูกเสมอ

1. เข้าสังคมได้ย าก

นั่นก็เพราะว่า เป็นคนที่ไม่รับฟังความเห็นใครๆ มองคนอื่นด้ อ ย กว่า เวลาไปแลกเปลี่ยนความเห็น พูดคุย

ไม่คุณก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะรู้สึกไม่อย ากจะสานต่อความสัมพันธ์ เพราะมันเป็นแค่ความรู้สึกการเอาชนะ การเหนือกว่า

2. ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง

สำหรับคนใจแคบนั้น ต่างตรงที่พอมีสิ่งใหม่ ๆ มา เขาจะไม่เปิดรับ นั่นก็เพราะว่า เขาคิดว่ามันไม่น่าเชื่อถือ

3. ไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์ แต่วิจารณ์คนอื่นได้

คนประเภทนี้ เขาไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์จากคนอื่นได้เลย และมักจะหัวร้อน หัวเสี ย เมื่อมีคนมาแนะนำ

ตักเตือน ว่ากล่าว และกลับกัน เขาจะคิดว่าสามารถวิจารณ์คนอื่นได้ เพราะคิดว่าสิ่งที่ได้พูดออกไปนั่นแหละ คือความจริงเสมอ

4. ไม่เชื่ อคำพูดใครเลย

แม้สิ่งที่คนอื่นพูดนั้นจะมีที่มาที่ไปมีแค่ไหน คนใจแคบนั้น ก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เชื่ออยู่ดี ความคิดตัวเองสำคัญยิ่ง

5. เอาความคิดตนเป็นหลัก

คนใจแคบนั้น จะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่ฟังใครๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ก็ไม่ฟัง

ทั้งที่ตัวเองรู้หรือไม่รู้ เขาเชื่อว่าความคิดตัวเองถูกต้องเสมอ ดีกว่าใคร และก็จะไม่ชอบเลยหากใครมาแย้ งความคิดของตน

6. มองว่าคนอื่นโ ง่กว่าตนเสมอๆ

เขามักจะมีความคิดที่ว่า คนอื่น ๆ ที่ได้พูดคุยด้วย มักจะมีความคิดที่ด้ อ ย หรือ โ ง่กว่าตนอยู่เสมอ แล้วก็มักจะคิดเข้าข้างตนเองว่า ฉันเหนือกว่าใครๆ

7. ติดต่อกับคนอื่น เวลามีเรื่องเดื อ ด ร้อน

ตอนที่สุขสบายดีไม่เคยคิดติดต่อหาใครหรอก แต่พอตนเองมีเรื่องร้อนใจ ก็จะรีบติดต่อโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ

“อยู่ที่ไหนก็ ไม่แ ค บ

ถ้าอยู่อย่ าง คนใจกว้าง

อยู่ที่ไหนก็ ไม่กว้าง

ถ้าอยู่อย่ าง คนใจแ ค บ..”

ขอบคุณ : line.me