10 วิธีช่วยคุณหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น กลับมามองดูตัวเองทำเพื่อตัวเองอีกครั้ง

1.เลิ กทำร้ ายร่างกายตัวเองได้แล้ว

การดื่ มเครื่ องดื่ มเเ อ ล ก อ ฮ อล์ เม าค้ างอดนอนทานอาหาร ข ย ะทานอาหารไ ร้ประโยชน์

ไม่ออกกำลังกายระยะย าวร่างกางมันเสื่ อมลงอย่ างช้า ๆ จนลำบ ากในอนาคตเลย

2. อย่ าปิดกั้นตัวเองเพราะเเ ก่

อายุเรามันสั้นก็จริงแต่โลกมันกว้างมาก ๆ หากเราแ ก่แล้วนั่งแ ช่อยู่ในเก้าอี้เฉย ๆ มันน่าเบื่ อมาก

แต่ถ้าเราแ ก่แต่ยังใช้ชีวิตสนุก ๆ จะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากทีเดียว

3. อย่ าคิดเเทนคนอื่น

โดยเฉพาะลูกหลานของตัวเอง เขาจะรู้สึกอึ ดอั ดและคุณเองก็จะกลายเป็นคนที่น่ารำค าญไปเลย

ปล่อยพวกเขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาต้องการได้แล้ว

4. เลิ กคิดเรื่องหางานใหม่หากอายุเข้าเลข 50 แล้ว

อายุขนาดนี้การงานเราต้องมั่นคงให้ได้แล้วหรือไม่ก็ถึงเวลาจะต้องเกษี ยณตัวเองออกมา

และใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแล้ว

5. อย่ าเล่นอิ นเต อร์เน็ตมากเกินไป

ถ้าเล่นมากเกินไปก็จะทำให้เสี ยสุขภาพได้เลยนะ บางคนติดโ ซเชี ยลหนักมากจนไม่ได้หลับได้นอน

ติดหนักมากจนเสี ยการเสี ยงานเลยก็มี ฉะนั้นก็ให้มันอยู่ในความพอดีจะดีกว่า

6. อย่ าไปเครี ยดกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

จงปล่อยวางว่านี่มันคือธรรมดา มันเป็นธรรมช าติของร่างกายไม่ว่าใครก็ผิ วหนังเหิ่ ยวย่นเพราะความชร าได้ทั้งนั้น

หากคุณยอมรับในร่างกายได้ว่ามันเป็นธรรมดามันก็จะไม่เครี ยด

7. เลิ กใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ยังมีแ รงหาเงินก็สะสมเก็บออมลงทุนบ้าง เพราะถ้าหากอายุเข้า 50 ปีขึ้นไปจะเริ่มทำงานลำบ ากแล้ว

จะต้องมีเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ไปจนถึงวาระสุดท้ายของตัวเอง แบบไม่ต้องเป็นภาระลูกหล าน

8. อย่ าไปเเ คร์คำคนอื่นมาก

เราควรจะใช้ชีวิตในแบบที่เรามีความสุขเราทำในสิ่งที่ต้องทำแบบไม่เดื อดร้ อนใคร

ต่อให้คนอื่นเขามองว่ามันไม่ได้มีเกี ยรติ มองว่าเราทำไปก็ไม่สำเร็จ

คำพวกนี้หากได้ยินก็จงใช้มันเป็นแ ร งผลั กดั น ให้ตัวเองลึกขึ้นสู้และตั้งใจทำ

9. เลิ กทำงานหนัก

อายุเริ่มเยอะแล้ว 50 ปี ขึ้นก็คือเเ ก่แล้วนะ ร่างกายมันไม่ไหวแล้ว

กระดูกมันก็เสื่ อมแล้วนะ หากจำเป็นต้องทำอะไรต้องใช้กำลังก็จ้างคนมาทำให้จะดีกว่า

ร่างกายเราหากมันได้รับการกระทบกระทั่งแม้เพียงเล็กน้อย มันอาจจะฟื้ นช้าแล้วก็ได้

10. ควบคุมอารมณ์ร้ ายตัวเองให้เป็น

จงรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่โ ก ร ธง่าย จงรู้ทันความโ ก ร ธ ของตัวเอง ก็พย าย ามลดมันลงบ้างเมตตาเยอะ ๆ

อภั ยเยอะ ๆ เราจะได้ไม่ทุ กข์ การดุการโ มโ ห ลูกหลานจะไม่อย ากเข้าใกล้เอานะ..

10 ข้อคิดนี้ก็หวังว่าจะช่วยเตือนสติใครหลายคนได้โดยเฉพาะคนที่อายุ 50 ปีขึ้นแล้ว

คุณจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตสนุกสนานได้ตามวัย และการปล่อยวางจะสำคัญมาก บางคนนั้นจะยึดติดกับสิ่งของ อดีต ฯลฯ

“อย่ าคาดหวังคอยความสุขจากคนอื่น

จงหยิ บยื่ นให้ตัวเองด้วยมือทั้งสอง

เพียรสร้างความสุขให้หัวใจได้ครอบครอง

ไม่ใช่มองหาความสุขจากใคร”

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h