สุขภาพ

7 นิสั ย ผู้ที่โลกส่วนตัวสูง ที่บางเรื่องเขาทำอะไรๆ ได้ดีกว่าคนทั่วๆ ไป คนรอบข้างต้องเข้าใจ

บางคนคิดว่า คนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนกลั วสังคม แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ คนโลกส่วนตัวสูงแค่รับมือกับสถานการณ์ทางสังคม

ได้ไม่ดีเท่ากับคนเข้าสังคมถ้าคุณมีโลกส่วนตัวสูง เข้าสังคมไม่เก่ง และรู้สึกแ ย่กับเรื่องพวกนี้

บทความนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น ลองมาดู 7 นิสั ยของคนโลกส่วนตัวสูงที่คุณอาจมีแตไม่รู้ว่าคุณมี

1. เป็นคนเรียนเก่ง

คนโลกส่วนตัวสูงเชื่อว่าความรู้คือพลั ง เขาจะให้ความสนใจอย่ างมากในสิ่งที่ตนชอบ

และอย ากเรียนรู้ทุกอย่ างเท่าที่ตัวเองจะทำได้

จึงทำให้คนโลกส่วนตัวสูงมักจะกลายเป็นผู้เชี่ ยวช าญในเรื่องที่พวกเขาชอบนั่นเอง

2. คนโลกส่วนตัวสูง มักพึ่งพาตัวเองเสมอ

คนโลกส่วนตัวสูงไม่ใช่คนที่ชอบพึ่งพาคนอื่นเลย พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่อง งี่ เ ง่ า

ที่ต้องขอให้คนอื่นเข้ามาช่วยในธุระของตน แล้วความเป็นอิสระทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีพลัง

เพราะเขารู้ว่า สามารถจัดการ ปัญหา ที่เข้ามาในชีวิตได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว

3. เวลาทำอะไร จะตั้งใจมากๆ

เขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พวกเขาชอบ พวกเขาสามารถมองเห็นบางสิ่งที่ไม่ถูกพูดออกมา

ซึ่งอาจมีความหมายซ่อนอยู่ เพราะพวกเขาเชื่อว่าคำพูดเป็นเพียง

แค่ครึ่งหนึ่งของเรื่องราว และมองลึกลงไป เข้าใจได้มากกว่าคนอื่น

4. คนโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่ไว้ใจได้เสมอ

เขาเก่งเรื่องเก็บควา ม ลั บ พวกเขารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเชื่อใจใครสักคน

เพราะฉะนั้น พวกเขาจะไม่บอกเรื่องราวของคุณกับผู้อื่นหรอก

เมื่อคุณบอกเขาว่า เป็นคว า ม ลั บ นี่คือเหตุผลที่ทำให้คนโลกส่วนตัวสูงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด

5. เป็นคนช่างสังเกต

เขาจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ไว

เขาจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นทรงผมใหม่ของคนอื่นก่อนใคร หลายครั้งที่เพื่อนจะประทับใจกับความช่างสังเกตของเขาเหล่านั้น

6. เขาเป็นผู้ฟังที่ดี

เขาจะฟังก่อนที่จะพูด พวกเขาจะสังเกตจากข้างนอกและเก็บรายละเอียดไว้ในใจ

ก่อนที่พวกเขาจะพาตัวเองเข้าไปในวงสนทนานั้น การได้เตรียมตัวจะช่วยให้พวกเขาเข้าไปพูดคุยได้มั่นใจมากขึ้น

7. คนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ตั้งไว้

เขามักจะมีแ ร ง ผลั ก ดั น ในตนเอง พวกเขาไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคนใครๆ

ฉะนั้น พลั งงานชีวิตที่มีจึงเอาไปใช้ในการ ไ ล่ ล่ า เป้าหมายของตน

เพราะอย่ างนี้จึงทำให้คนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จยังไงล่ะ

 

ขอบคุณ : s a n s a b a i