ข้อคิด

5 วิธี รับมือกับคนที่เค้าไม่ชอบหน้าคุณ อย่ๅคิดมากไปเลย จงเมินเฉยใส่พวกเขาแทน

ใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเราหรอกนะ หากเราเผลอทำตัวไม่ถูกไม่ควรไป คนรอซ้ำก็มีเยอะ โลดไม่สวยงามมากขนาดนั้น

ไม่แปลกเลย หากจะมีทั้งคนที่ชอบเรา และ ไม่ชอบ แต่มันก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไร วันนี้

เรามี 5 วิธีดีๆ ในการรับมือกับคนที่เค้าไม่ชอบหน้าคุณ และเราก็ยังมีความสุขได้ ทำได้ทุกคน

1. อย่ าไปจงเกลี ย ด จงชัง

อย่ าไปเกลี ย ด เขาตอบ เพราะไม่งั้น คุณอาจจะกลายเป็นคนน่ารั งเกี ยจเสี ยเอง ไม่ต่างจากเขา ให้อภั ยพวกเขาดีกว่านะ ใจจะเป็นสุข

2. แสดงน้ำใจต่อพวกเขา แม้เขาไม่ชอบคุณ

คุณไม่ควรไปตัดสินผู้อื่น จากคำพูด แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณไงล่ะ จะเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพ ฤ ติ ก ร ร มของพวกเขาเอง

คนไ ร้น้ำใจ พวกเขามักจะทำตัวไ ร้ม ารย าทกับตัวเอง ที่สำคัญก็ยังทำกับคนรอบข้างตัวเองด้วย

3. ทำความเข้าใจ ในสิ่งที่พวกเค้าเป็น

คนที่ทำตัวน่ารั งเกี ย จ เขามักจะมีปัญหาและปฏิเสธที่จะแก้ไข ดังนั้นแล้ว อย่ าเกลี ย ด คนที่อิจฉาคุณ

แต่..จงให้เกียรติที่เขาเพราะว่า อย่ างน้อยๆ เขาก็ตระหนักได้ว่า คุณดีกว่าจน เขาต้องอิจฉ า

4. อวยพรให้เค้าจากใจ แม้เขาไม่ชอบคุณ

คุณอย่ าคิดมากไปเลย จงเมินเฉยใส่พวกเขา และหากจะอวยพรให้พวกเขาได้ ก็จงทำนะ คำส าปแ ช่ งหรือคำพูดร้ ายๆ จะย้อนกลับไปหาผู้พูดเอง

5. มองข้ามบางสิ่งบางอย่ างไปบ้างก็ดี

คนมันเกลี ย ดพูดอะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังเกลี ย ดเราอยู่วันยังค่ำ ดังนั้นอย่ าไปใส่ใจ

อย่ าแ คร์ ทางที่ดีคือเราอย่ าไปสนใจคำพูดและไม่ต้อง เก็บมันมาคิดให้ป วดหัว

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h