เกร็ดความรู้

รู้จักกอดตัวเองให้เป็นในวันที่รู้สึกแ ย่ แม้ชีวิตต้องเดินเพียงลำพัง ทำได้จะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย

หากชีวิตต้องพบกับความผิ ดหวังแ พ้ พ่ าย เสี ยใจ และมีใครสักคนให้อ้อมกอดที่อบอุ่นนับ เป็นเรื่องสุดวิเศษเลยนะ

ซึ่งเราก็ไม่ได้บ อ ก ว่าอ้อมกอด จากคนพิเศษไม่สำคัญหรอกนะ ก็เพียงแค่อย าก ก ร ะ ตุ้ น เตื อนไม่ให้ลืมไปว่า..

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้อมกอด ที่แสนอบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุด อยู่ใกล้ตัวเลยนะ มันคือ อ้อมกอดของเราเอง

เมื่อใดที่รู้สึกเหงา รู้สึกแ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พ ล า ด ในชีวิต ก่อนที่จะมองหา อ้อมกอดจากคนอื่น ลองหันมาให้พลังใจกับตนเองบ้าง

ด้วยการ กอดตัวเอง บ อ ก ตัวเองว่าคนเราย่อมมีทั้งข้อดี ข้อเสี ย มนุษย์ทุกคนทำพล า ด ได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว

จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์ เพิ่มความสุข ให้กับตัวเราได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือ ตัวของเราเองนี่แหละ

เพราะต่อให้มีคนมาคอยกอด คอยให้กำลังใจมากเพียงใด แต่หากใจคุณยังท้อแท้ ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้

แต่พลั งใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากล่ะ ที่จะอยู่กับคุณตลอดไป ทุกลมหๅยใจ

และถ้าอย ากให้อ้อมกอดตัวเอง เป็นอ้อมกอดที่เข้มแข็ง และสร้างพลังบวกให้กับชีวิตได้ดี จงหมั่นสร้างพลังใจตัวเอง

มันสามารถทำได้หลายวิธี และเราขอนำมาบ อ ก ต่ อ ดั ง นี้ รักในความเป็นตนเอง บอกกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้อเสี ยด้วยกันทั้งนั้นแหละ

เช่นเดียวกับ ตัวเราถึงจะมีข้อ ด้ อ ย บ้าง แต่เรายังมี ดี ในตัวเองเสมอ แม้จะทำผิ ด พ ล า ดบ้าง

ก็ไม่เป็นไรเลย ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว ทบทวนเรื่องดีๆ ในวันที่ผ่านมา

จงมองโลกในแ ง่ดีเข้าไว้ การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแ ง่ดี จะทำให้เรามีพ ลัง

หัวใจเบิกบาน ฉะนั้นหากคิดดีทำดีแล้วล่ะก็ คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึ ง ดู ด เข้ามาหาคุณ อย่ างแน่นอน

ขอบคุณ : b a n g p u n s a r a