เกร็ดความรู้

หากเขารักจริงเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหน สังเกตุง่ายๆ จากการแสดงออก 6 ข้อนี้

ปัจจุบันนี้ คนก็ดูย ากเข้าไปทุกที บางคนที่พูดว่ารักเรามาก เขาอาจจะไม่รักเรา ส่วนคนที่ไม่แสดงออก

เขาอาจจะรักเราเต็มหัวใจ แล้วแบบนี้จะดูจากอะไรได้บ้าง ว่าคนๆ นี้รักเราจริงมั้ย หากชายใดที่เขารักจริง เขาจะมี 6 ข้อ นี้

1. รักเดียวใจเดียว

แน่นอนว่าไม่มีใครอย ากมีเรื่องมือที่ส ามเข้ามาเกี่ยวข้องหรอก ฉะนั้นถ้าคุณผู้ชายที่คุณกำลังดูๆ

อยู่ เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาจริงใจ แม้จะมีผู้หญิงอื่นเข้ามาเก าะแกะ แต่เขาก็เลือกแค่คุณเพียงคนเดียว

2. เขากลั วที่จะเสี ยคุณไป

หากเขารักคุณจริง เขาจะพย าย ามถนอมน้ำใจ และเข้าใจในตัวคุณ

เพราะคุณก็เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเช่นกัน และที่สำคัญ เขาจะพย าย ามทำทุกอย่ างให้คุณเห็นว่า คุณเลือกคนไม่ผิ ด

3. ไม่ทิ้งคุณในย ามที่ลำบ าก

จะดูคนที่รักเราจริง ให้ดูตอนที่ลำบ าก ยังคงเป็นประโยคคล าสสิ กที่ใช้ได้ตลอด

เพราะคนที่รักเราจริงและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของเรานั้น มันไม่ได้แช ร์แค่ความสุขต่อกันแค่นั้น แต่มันต้องคอย แ บ่ ง ปั น ความทุ กข์ด้วย

4. เขาพูดแล้วทำได้จริง

หากเขาเป็นผู้ชายที่รักคุณจริง เขาจะไม่สร้างฝันด้วยคำพูดสวยหรู และปล่อยให้มันผ่านไปวันๆ

แต่เขาจะพิสูจน์คำพูดนั้นด้วยการกระทำ เพื่อให้คุณมั่นใจในตัวเขาว่า เขาอย ากทำเพื่อคุณมากเพียงใด

5. เสมอต้นเสมอปลายกับคุณ

ผู้ชายรักจริง ให้ดูตอนก่อนคบและหลังคบ ว่าเขาจะเปลี่ยนไปไหม เพราะตอนจี บ

ผู้ชายจะทำดีทุกอย่ างเพื่อนให้ได้เรามา และพอเขาได้ เรามาเป็นแฟ นแล้ว เขาปฏิบัติกับเราแบบไหน บางคนพอได้มาแล้วก็ไม่เห็นค่า ไม่ดูแลเหมือนก่อน

6. วางแผนอนาคตกับคุณ

หากเขารักจริงเขาจะคิดถึงเรื่องอนาคตกับคุณ เขาจะเริ่มวางแผนในระยะย าวตั้งแต่ตอนนี้ เช่นพาคุณเก็บออมเงินสร้างอนาคตด้วยกัน

ไม่ใช่แค่ตั้งความเพ้อฝันล้มๆ แล้งๆ ไปวันๆ

นี่แหละ คือคุณสมบัติของผู้ชายที่รักคุณจริง ลองเ ช็ ค คนข้างกายคุณดูว่า เขาเป็นแบบนี้มั้ย

 

ขอบคุณ : g a n g b e a u t y