คำว่าเพื่อนแท้ให้ดูกันยๅมลำบๅก เพราะเพื่อนบางคนเปรียบเหมือนของขวัญ กับบางคนเปรียบได้ดังบทเรียน

เพื่อนบางคนเปรีຢบเหมือนของขวัญ บางคนเปรีຢบดังบทเรียน เพื่อนแท้ให้ดูกันยๅมลำบ าก ดูจะเป็นสัจธรรมของชีวิต

ที่ยิ่งโตขึ้น เรายิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น สมัยเด็ ก ๆ การมีเพื่อนสนิทสักคนดูเป็นเรื่องง่ายมาก

แค่บ้านอยู่ติดกันวิ่งเล่นด้วยบ่อยๆ ก็เรียกว่าเพื่อน หรือ ไปโรงเรียนคนไหนเข้ามาชวนเล่น เอาขนม ให้กิน

เราก็กลๅยเป็นเพื่อนสนิทกันได้ไม่ยๅกแต่พอเวลาผ่านไป วิถีชีวิตกำหนดให้คนเรามีความซั บซ้อนมากขึ้น

ประสบการณ์ชีวิตทำให้มุมมองของแต่ล่ะคนเปลี่ยนไป

อายุมากเท่าไร ความฉลาดในการคบเพื่อนต้องเพิ่มขึ้น เพื่อน บางคนเปรีຢบดังของขวัญอันล้ำค่า

เพื่อน บางคนก็เปรีຢบดังบทเรียนที่น่าจำตลอดชีวิต เพื่อนดี ๆ จะเป็นเหมือนกองเชี ยร์ที่คอยส่งกำลังใจให้เวลาที่

เราทำคอยสนับสนุนทุกความฝัน ไม่ว่าจะล้ มกี่ครั้ง มองไปรอบๆ ตัว

เพื่อนที่เปรีຢบเหมือนของขวัญจะอยู่ตรงนั้นตลอด คอยส่งเสริมเรา

คอยดึ งให้เราผ่านพ้ นปัญหา และอยู่ร่วมยินดีในวันที่เราประสบความสำเร็จ

เพื่อนไม่จำเป็นต้องมีมาก แต่ให้เน้นคุณภาพ พึ่งพาอาศัยกันได้ก็พอ

มีเพื่อนไม่มากแต่ดีทุกคน เท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อน บางคนก็เปรีຢบดังบทเรียน

เพื่อนอีกประเภทคือเพื่อนที่คอย ทั บ ถ ม ซ้ำ เ ติ ม หรือทิ้งให้คุณเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตโดยลำพั ง

หรือคอยพูดกรอกหูทุกครั้งว่าความฝันที่เรามีมันไกลไปหรือ ค่ อ น ข อ ด เสมอว่าเป็นเพียงความฝันลม ๆ แ ล้ ง ๆ เท่านั้น

เพื่อนดี ๆ จะไม่มีความสุขเมื่อเห็นคุณทำสิ่งที่ ผิ ด เพื่อนดี ๆ จะคอยส่งเสริมให้คุณไปสู่ความสำเร็จ ในวันที่ ทุ ก ข์ ยๅก

เพื่อนคนไหนที่ยังไม่ปล่อยมือหรือเดินไปจากคุณ คนนั้นคือเพื่อนแท้ที่สำคัญคุณก็ต้องทำตัวเองเป็นเพื่อนแท้ของคนอื่นเขาด้วยนะ

ไม่ใช่พอเห็นเพื่อน ต ก อั บ ก็ ชิ่ ง เลย แบบนี้ไม่น่ารักเลยนะอย่าลืมช่วยเค้าเท่าที่ทำได้นะ ในชีวิตคุณเจอเพื่อนแท้กี่คนแล้ว

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h