15 วิถีชีวิตอันเรียบง่าย สบายๆ แบบคนฉลาด ใจเย็นเป็นชีวิตก็สงบแล้ว

1. นอนให้พอ

นอนให้มืดสนิท การนอนในที่ๆ มืดสนิทตื่นมาจะสดชื่น สังเกตง่ายๆ

แล้ววันไหนที่นอนน้อย วันนั้นเราจะอารมณ์เสี ยได้ง่าย ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ จะต่ำ

ความเงียบจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น และพอเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจคนอื่น

2. หาเวลาฟังเพลงบ้าง

เพราะเพลงจะส่งผลกับอารมณ์ และบุคลิ ค ภ าพของวันนั้นๆ

3. เมื่อไรคิดงานไม่ออก

ให้ลองไปอาบน้ำ ขณะหลับตาสระผมให้ลองคิดถึงงานที่คิดค้าง

อยู่ตอนนั้นเราจะสบายตัวและรู้สึกโ ล่ งหัว เป็นเวลาที่เรามีสมาธิดีที่สุด และจะได้ไอเดียดีๆ เยอะเลย

4. หาพื้นที่ส่วนตัวให้เจอ

หาเวลาอยู่เงียบๆ คนเดียวบ้างก็ดี

5. เวลาโ มโ หห้ ามพูด

และเมื่อดีใจห้ามให้สัญญา เวลาเม าห้ามทำอะไรเลยไปนอนดีที่สุด เพราะชีวิตคุณอาจพั ง ชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไป เพียงข้ามคืน

6. กินอะไรไ ร้ส าระบ้าง

อย่ าเครี ย ดเรื่องการกิน จนไม่มีความสุข การกินอาหารหลากหลายต่างหาก ที่จะมีภูมิคุ้มกันที่ดี

7. แลกเปลี่ยนพูดคุย

กับเพื่อนต่างวัยอยู่เรื่อย ๆ เพราะจะทำให้เรา เชื่ อมต่อกับทั้งสองยุคได้เป็นอย่ างดี

8. วิธีดูว่าคนนั้นเป็นคนยังไง

จงดูตอนเขามีปัญหา แล้วดูว่าเขาแก้ไขปัญหานั้นแบบไหนจะรู้เลยว่า

เขาเป็นคนที่เก่งไหม

9. อย่ าโก ร ธ ใครนาน

เเต่เมื่อรู้สึกว่ากำลังโกร ธใครอยู่ จงเดินไปซื้ อไ อ ศ ครี มหรืออะไรเย็นๆ ทาน

10. ทำชีวิตให้เรียบง่าย สบายๆ

บางอย่ างที่ไม่จำเป็นกับชีวิต ทิ้งมันออกไปบ้างมันจะทำให้รู้ ว่าเรื่องง่ายๆ แบบนี้ก็ทำให้ห ายโกร ธ ได้

11. ไม่ต้องบ้ างาน

มากไปจนไม่มีเวลาใช้ชีวิต เพียงแค่ขยันทำงาน รู้จักบริหารเวลาเพื่อใช้ชีวิตกับครอบครัวและคนรอบข้างด้วยด้วย

12. หาโอกาสออกเดินทางคนเดียวบ้างสักครั้ง

การที่เราได้เดินทางคนเดียวนั้น จะทำให้เราได้ใช้เวลากับตัวเองได้เต็มที่ และจะมีแร งบัน ด าลใจดีๆ เกิ ดขึ้นอยู่เสมอ

13. ยอมรับในความต่างของแต่ละคน

แล้วคุณจะไม่ทุ กข์ เป็นปกติที่ทุกคนจะคิดต่างกัน แต่เมื่อเราทำอะไรซักอย่ างแล้วอีกร้อยคน คิดเหมือนเรากันหมด นี่สิที่ไม่ปกติ

14. ช่วยเหลือคนได้

เท่าที่เรามีกำลังจะทำได้ และไม่ทำให้ตัวเองเดื อ ดร้อนอย่ าเบี ยดเบี ยนตัวเอง จนนำความลำบ าก มาให้ตัวเอง

15. เมื่อเราตัดสินใจพล าด

ให้คิดว่าเพราะเราตัดสินใจเอง ย่อมดีกว่าผิ ด พล าดเพราะเดินตามที่เขาบอก

 

ขอบคุณ : v e r r y s m i l e j u n g