ข้อคิด

คนชอบดูถูกคนอื่น ย้อนมองดูตัวเองบ้างนะ จงดูคนให้ถูกแต่อย่ๅคิดดูถูกคน

1. เป็นคนที่ไม่ย อมเปิดรับมุมมอง หรือสิ่งใหม่ๆ เข้ามา

ยึดมั่นถือมั่นกับชุดความรู้ ที่เคยเรียนมา เมื่อนานแสนนาน ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ

ที่เคยทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในอดีต

หากเราเป็นคนที่ยึดติดกับความรู้เดิมๆ ที่เคยรู้มา

หรือความสำเร็จเก่าๆ แบบไม่สนใจเรื่องใหม่ๆ เลย

เวลาที่เราฟังแนวคิดอะไรใหม่ๆ เราอาจด่ ว น พิพ ากษ าว่า

คนที่พูดเสนอแนวคิดใหม่ๆ เป็นคนโ ง่

พูดเรื่องโ ง่ๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ มันคือความรู้ที่ทันสมัย

2. เป็นคนที่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่สนใคร

มองคนที่คิดต่างเป็นคนโ ง่ไปงหมด และมักจะสนใจกับคนสอ พล อ

ที่เออออกับเขาโดยไม่ได้คิดไม่ได้ไ ต ร่ ต ร อง

เลยทำให้เขาหลง ลำพองยึดมั่นถือมั่น กับความคิดบิ ดเบี้ ยว

โดยที่ไม่เฉลี ยวใจ ว่าเราต่างหากที่เป็นคนที่เข้าใจผิ ด

3. เป็นคนที่มีเงินเข้าถึงทรั พย ากร มีเครือข่ ายอุปถัมภ์ที่มากกว่าใคร

ของพวกนี้ อาจจะทำให้เขาประสบความสำเร็จมาทั้งๆ ที่เขาไม่ได้มีความรู้อะไร เพราะมีมาตั้งแต่เกิ ด

แล้วถ้าเขามีความรู้ มีความสามารถมากสักหน่อย

ความสำเร็จที่เกิ ดขึ้นมันอาจจะมากกว่าความสำเร็จที่เขามีอยู่ตอนนี้

เพราะความได้เปรี ยบทางสังคมของเขานี่ไง

เป็นปัจจัยที่ทำให้เขาหลง ท น ง ตน คิดว่าตัวเองเป็นคนฉล าด

หากใครเจอคนแบบนี้ ก็ให้คิดเสี ยว่าคนที่ชอบดู ถู ก คนอื่น

เป็นพวกที่ไ ร้สติปัญญ า มันก็พอที่จะปล อบใจตัวเองได้บ้างแหละ

บางครั้งคนที่มีความสามารถ มีสติปัญญาที่ดี ก็สมควรที่จะถูกคนที่ด้อ ยกว่า ดู ถู ก เพราะอะไรน่ะหรอ!

1. คนที่ฉลาด เก่งจริงๆ

จะไม่ใส่ใจกับคำค่อน ข อ ด หรือเสี ยงหัวเร าะเย าะของคนที่ด้ อ ยสติปัญญากว่า

หากแ คร์พฤติก รรมแ ย่ๆ ของคนเหล่านี้มากไป

นั่นเท่ากับว่า คุณยอมรับว่าตัวเอง เป็นคนห่ วยอย่ างที่เขาพูด

2. คนที่ฉลาด เก่งจริง ใครที่ไหนเขานั่งเฉยๆ ให้คนอื่นเขาเย าะเย้ย

เขาต้อง ลุกขึ้นมาลงมือทำ ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าดี คิดว่ามันถูก พร้อมที่จะทุ่มเ ทแ ร งกายแ ร งใจทั้งหมด

ในการพิสูจน์ความสามารถ ของตนแบบไม่ย่อท้อ ไม่มีรถ ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คล าน

คนที่ด้ อ ยสติปัญญา เขามักจะมีนิสั ยชอบดู ถู ก คนอื่น อันนี้มันก็จริงอยู่บ้าง

คนที่ใส่ใจกับคำ ดู ถู ก และเสี ยงหัวเร าะเย าะของใครต่อใครเขา จนไม่ยอมลงมือทำอะไร

แม้คนๆ นั้น มีสติปัญญา มันก็ไม่มีความหมายหรอกนะ และก็สมควรแล้วที่จะถูกคนห่ ว ย ๆ ดู ถู ก เอา

 

ขอบคุณ : s a n s a b a i