ข้อคิด

12 สัญญาณพลั งด้านดีๆ ที่สื่ อได้ว่าคุณเป็นคนเข็มแข็ง แม้ในยๅมลำบๅก และไม่กลั วเรื่องอะไรที่จะเข้ามาอีกต่อไป

1. ไม่ทำตัวไ ร้ส าระไปวันๆ

ขณะที่คนอื่นคอยหาข้ออ้างนู่นนี่ และไม่กล้าเผชิ ญปัญหา ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง เขาจะไม่มีทางเสี ยเวลาทำเรื่องอะไรพวกนี้หรอก

2. คุณค่าของคุณ อยู่ที่ตัวตน หาใช่ความสำเร็จไม่

ไม่ว่าจะชนะหรือแ พ้ เขาก็ไม่เคยรู้สึกแ ย่กับตนเองหรอก

3. โ ฟกั สในสิ่งที่ถนัด

โดยปกติพวกเขามักทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพในชีวิตเพราะว่าพวกเค้า ทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่ตัวเองถนัดเสมอ

4. เผชิญหน้ากับความกลั ว

และถึงแม้ว่า ภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะทำให้พวกเขาดูเหมือนพวกที่ไม่กลั วสิ่งใดๆ

ยังไงก็ตามพวกเขาก็ต้องกล้าจะเผชิ ญกับเรื่องต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขามากมาย

5. คอยมองหา ทางออกเสมอ

เขาจะไม่เสี ยเวลาจมปลั กกับปัญหานานนักหรอก แต่พวกเขาจะคอยมองหา หนทางแก้แทน ดีกว่าปล่อยเวลาไป โดยไม่ทำอะไร

6. อดทนเพื่อรอชื่นชมกับความสำเร็จที่แท้จริง

สำหรับพวกเค้า ความสำเร็จมันก็เหมือนการแข่งขัน วิ่งม าร าธ อน ไม่ใช่การวิ่งเร็วในระยะสั้นๆ

ฉะนั้นแล้ว พวกเขาจะอดทนกับความลำบ ากระยะสั้น ถ้ามันให้ผลประโยชน์ระยะย าวนั่นเอง

7. ชื่นชมกับความสำเร็จ ของคนอื่น

คนที่จิตใจเข้มแข็ง จะเลือกทำงานร่วมกับผู้อื่น แทนที่จะแข่ งขั นแต่พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าความสำเร็จของคนอื่น

มันคืออุ ป สรรคของเป้าหมายตนเองเลยแม้แต่น้อย

8. พอใจในสิ่งที่เป็น

เขาไม่เคยรู้สึกกดดันเมื่อเวลาตัดสินใจทำสิ่งใด เพราะพวกเขารู้ว่า สิ่งไหนสำคัญ

และรู้ว่าได้ใช้ชีวิตโดยคำนึง ถึงสิ่งเหล่านั้นไปแล้ว

9. สร้างสมดุลให้อารมณ์ ด้วยเหตุและผล

สำหรับคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะรู้ว่า อารมณ์ส่งผลต่อความคิด และการกระทำแค่ไหน

พวกเขาจึงจะใช้เหตุผลเข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์ ให้เกิ ด กระบวนการคิดที่ดีไงล่ะ

10. ซุ่ มพัฒนาความสามารถตัวเอง

พัฒนาตัวเองให้มาก ดีกว่าเอาแต่โ อ้อวดให้คนอื่นเห็นในขณะที่คนอื่นมั วแต่มองหาการยอมรับจากใครต่อใคร

คนที่จิตใจแข็งแกร่ง จะเลือกฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆ

11. ซื่อสั ตย์กับตัวเองเสมอ

คนที่จิตใจแข็งแกร่ งจะซื่อสั ตย์กับตัวเองเสมอ และคำพูดก็จะมาจากนิสัยของพวกเขาเอง

12. มั่นใจว่าจะปรับตัว เพื่อความเปลี่ยนแปลงได้

แม้การเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความอดทน

แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่กลั วการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวเองเพื่อทุกสิ่งอย่ างเสมอ

 

ขอบคุณ : s u m r e j