ข้อคิด

(หากเป็นอยู่เลิกเถอะ) นิสั ยคนไม่ฉลาด แต่มักอวดฉลาด เพราะสุดท้ายจะกลายเป็นว่าใครๆ เขาก็ไม่อย ากจะคบหาด้วย

ทุกวันนี้มีคนอยู่หลากหลายประเภท มีทั้งคนที่วางตัวเก่ง บางคนก็น่ารู้จัก น่าคบหาด้วย บางคนก็ไม่มีใครอย ากคบหาเลยล่ะ

นิสั ยเช่นนี้เรียกว่า “คนโ ง่ชอบอวดฉลาด”และ “คนโ ง่” ต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่ าง ดังต่อไปนี้

1. โยนความผิ ด ทั้งๆ ที่ตนเป็นฝ่ายผิด

คนเหล่านี้ไม่ชอบรับผิ ด ในสิ่งที่ตนเองทำ และมักโยนความใครต่อใคร คนฉลาดเขารู้ว่า ความผิ ดพลาดทุกอย่ าง

จะเป็นบทเรียน เพื่อไม่ทำเช่นนั้นซ้ำสอง แต่คนที่ไม่ฉลาด จะโยนความผิ ดให้คนอื่น

ไม่เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นๆ และยังทำเรื่องเดิมๆ ซ้ำ ได้เรื่อยๆ

2. คนโ ง่ เธอมักเห็นแ ก่ตัว

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มีแนวโน้มที่จะเข้าใจเห็นใจผู้อื่นเสมอ ช่วยเหลือใครโดยไม่หวังผล

ต่างจากคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ มองไม่เห็นหัวใครเลย

3. คิดว่าตัวเองดี เหนือกว่าคนอื่น

เขาเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยที่มีความลำเอี ยง เป็นที่ตั้งหรือไม่ก็

อีกมุมหนึ่ง คือ คิดว่าการทำให้คนอื่น ต่ำลงนั้น มันทำให้ตัวเองสูงขึ้น

4. โ ม โ ห และก้ าวร้ าว กลบเกลื่ อน

จากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร มก้ าวร้ าวกับระดับไอคิ วพบว่า มีความสัมพันธ์ กันโดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อย จะมีพฤติก ร ร มที่ก้ าวร้ าวกว่า

5. ไม่ว่ายังไงก็คิดว่าตนเองถูก

ไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้น จะมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ ไม่ยอมเปิดรับฟังอะไรใหม่ๆ เลย

เช่นนี้ ใครจะแนะนำอะไรก็ต้องลำบากใจ เพราะคนประเภทนี้ ไม่สนความคิดใคร ขณะที่คนฉลาดนั้น

จะเข้าใจและ ยอมรับฟังเรื่องต่างๆ ทั้งหมด ก่อนจะทำอะไรออกไปสักอย่ าง

 

ขอบคุณ : s a n s a b a i