เกร็ดความรู้

9 ข้อ พฤติกร รมที่ยิ่งทำก็ยิ่งทำให้คุณจนลงทุกวัน ถ้ายังไม่เลิ กทำแบบนี้ ชีวิตมีแต่จนกับจน

ทุกวันนี้มีใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะจนลงทุกที ลงทุ นทำอะไรก็มีแต่ข ๅ ดทุน ทำงานได้เงินเดือนก็ไม่พอใช้ขัดสน

บางทีรูปแบบการที่เราใช้ชีวิตก็มีผลนะ ดูสิว่ามันมีอะไรบ้าง

1. เรื่องการพน้ น เพื่อความรวย

เพราะคิดว่าตัวเองจน ไม่สามารถไปทำงานอะไรได้แล้ว ไม่มีหนทางไม่มี ความสามารถ

จึงคิดไปว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น

ในเวลาที่รวดเร็วนั่นคือเล่นการพน้ นการเสี่ ยง หวังว่าถ้าตัวเองโชคดีก็จะสามารถรวยขึ้น

ซึ่งความจริงแล้วนั้นไม่เป็นอย่ างที่คิด นั่นเพราะการพน้น

นอกจากมันจะทำให้เสี ยเงิน มันยังก่อนิสั ยขิ้เกี ยจให้กับตัวเองอีกด้วยนะ

2. ความคิดไกล แต่ไปไม่เคยถึง

คนเหล่านี้ มักจะมีความฝันของตัวเอง เช่น อย ากมีธุรกิจ แต่ก็ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าแสดงออกทางความคิด

ที่จะช่วยให้บริษั ทมีร ายได้เพิ่มขึ้น

3. การทำงานเพียงทางเดียว ไม่สนอะไร

พวกเขาเลยไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนในอาชีพไม่คิดถึงความไม่มั่นคงทางการเงิน

ที่อาจเกิ ดขึ้น เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นมา คุณอาจไม่มีงานทำแล้ว

4. เรื่องความรัก ที่แลกมากับเงิน

หล า ยๆ คนเลยที่ต้องการการได้รับการยอมรับจากคู่รัก ทางฐานะว่าตัวเองมีฐานะดี ฉะนั้นทุกครั้งที่พบกันมักชวน

กันไปรับประทานอาหารในร้านหรู ๆ

การปฏิบัติตัวเช่นนี้ ทำจนชินติดเป็นนิสั ยจะทำให้การใช้จ่ายของตัวเองข ๅ ด สภาพคล่องได้

5. การลงทุนทั้งที่ไม่มีความรู้อะไรเลย

ลงทุนในธุรกิจ ตามกระแส โดยไม่ทำการศึกษาข้อมูล ผลที่ตามมา คือ ไม่ประสบความสำเร็จ

เช่น พากันไปลงทุนซื้อเฟรนไ ชน์มาเปิด ทั้งที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลทางการตลาดหรือรูปแบบการทำงาน

ของมันเลย จึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จ

6. รอแค่ดวง และโอกาส

หลายคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ นิยมทำคือ มักจะคอยให้โอกาสให้มาหาตัวเอง ไม่เดินไปหามัน รอคอยว่าเมื่อไหร่

ใครเขาบอกอะไรไป ก็จะเชื่อจนถึงขั้นที่เรียกว่างมงาย เพราะแบบนี้จึงไม่รู้จักกับคำว่าร วยจริง ๆ เสี ยที

หรือมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้เรานั้นกลายเป็นคนเพ้อเจ้อ เพราะเพียงแค่คิดแต่ไม่เคยทำตาม

7. คิดได้แต่เรื่องการใช้เงิน

คนพวกนี้จะคิดเพียงแค่การหาเงินใช้อย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น การแ บ่ ง ปั น นั่นเพราะเขาคิดแค่นำเงิน

รายได้ที่หามาได้เนี่ย เพื่อ ป ร น เ ป ร อตัวเองแค่นั้น

8. ชอบทำหน้าใหญ่ ใจโต

พวกเขามักมีความคิด เอาเองว่าเมื่อเป็นคนรวยเราสามารถใช้จ่ายเลี้ยงใครก็ได้

ทำให้มีคนอย ากรวยส่วนหนึ่งปฏิบัติตัวด้วยการใช้เงินที่มีอย่ างฟุ่ มเฟื อย

9. ชอบมาก ถึงไหนถึงกัน กับเรื่องปาร์ตี้

คนเหล่านี้มักจะประสบปัญหาเรื่องเงินหากคำนวณดูแล้วเงินที่เสี ย ไปกับสิ่งพวกนี้ ไม่น้อยเลยนะ

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a