ข้อคิด

อย่ๅเป็นคนจนที่พยๅยๅมทำตัวให้รวย เพราะถ้าอยู่อย่ๅงรวยจะไม่รวย วิธีคิดเรื่องการใช้เงินที่น่ารู้

ยังไม่รวย..อยู่อย่ างรวย..จะไม่รวย..ยังไม่จน..อยู่อย่ างจน..จะไม่จน..หลายท่านอาจเคยได้ยินประโยคนี้มาบ้างแล้ว

ใครที่เคยเห็นเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้ว หรือใครยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ลองอ่ านซ้ำอีกสักรอบ

แล้วมาคิดกันเล่นๆ ค่ะว่า คำกล่าวประโยคนี้ให้อะไรแ ก่เราบ้าง

ส าระสำคัญอย่ างแรกที่ส่งออกมา น่าจะเป็นการกระตุ้ นเตื อนใจให้เราได้คิดทบทวนเพื่อประมาณฐานะของตนเองว่า

เรารวยหรือยัง? หรือว่า เราจนหรือเปล่า? เรายังไม่รวย หรือเรายังไม่จน? หลายคนตอบคำถามเกี่ยวกับตัว

เองไม่ค่อยจะได้ เพราะเวลาในแต่ละวันหมดไปกับการจัดการธุระ การงาน อาชีพ

หรือมั วแต่จัดการกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง ลูกค้า บุตรหลาน สามี ภ ร ร ย า เพื่อนฝูง พี่น้อง จนไม่เหลือเวลาไว้ดูแลจัดการตัวเอง หาก

เราได้ลองพิจารณาตัวเองอย่ างจริงจังดูสักที เราอาจจะได้คำตอบหลายๆ อย่ างที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่ างสุขใจมากขึ้น

เพราะหากเราจัดการตัวเองได้ รู้ ฐ านะที่แท้จริงของตัวเอง เข้าใจตัวเองมากขึ้น เราก็จะเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้น

รู้ทันสิ่งต่างๆ รอบตัวเรามากขึ้น การวิ่งวุ่ นไปตามสังคม ตามเพื่อน

ตามคนอื่น เพื่อ U p d a t e ไม่ให้ตก T r e n d ก็จะ เป็นไปอย่ างพอเหมาะพอควรแ ก่ฐานะ

การตรวจสอบฐานะที่แท้จริงของตัวเองทำได้ง่ายๆ

โดยการรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมด แล้วแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนว่า เรามีข้าวของ

สมบัติต่างๆ ประเมินมูลค่าได้เท่าไร แล้วยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่อีกเท่าไร

เราจะจนหรือจะรวย ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็น บ้าน รถยนต์ เครื่องประดับ

ตัวเลขที่ได้ติดลบหรือไม่? คนจำนวนไม่น้อย ประเมินฐานะความรวยจากสิ่งที่มี

สิ่งที่เห็น หรือจากสินทรัพย์เพียงด้านเดียว ซึ่งไม่ถูกต้องนัก เพราะการมีข้าวของเครื่องใช้

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในขณะที่ยังมี ภ าระ หนี้สินรุงรั งจากข้าวของเหล่านั้นย่อมไม่ได้แสดงฐานะที่แท้จริง

เพราะความสบายกายที่ได้จากสิ่งของเหล่านี้ ไม่สามารถสร้างความสุขใจได้เสมอไป

เป้าหมายที่เป็นจริงได้ย ากจะทำให้เราท้อแท้ เหนื่อยจนอาจหมดกำลังใจได้

อย่ างหลายๆ คน ที่ยังย ากจนอยู่เพราะไม่รู้จักพอ ต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองเป็นพันล้ าน หมื่ นล้ านก็ไม่รวย เพราะไม่เคยพอ

การรู้จักประมาณตนเอง การรู้จักใช้จ่ายอย่ างมีเหตุผล จะเป็นภูมิคุ้มกัน

ที่นำพาเราไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้อย่ างสุขใจ ยังไม่จน อยู่อย่ างจน จะไม่จน

 

ขอบคุณ : g a n g b e a u t y