เกร็ดความรู้

7 ขั้นตอนไม้สุดท้าย ยังไงก็ต้องทำให้ได้ กับการกำจัดล้ างหนี้สิ้น ที่ทำให้ต้องปวดหัว ออกจากขีวิตเราไปไกลๆ เสี ย

7 วิธีการปลดหนี้ไปด้วยกันเลย รับรองหนี้ไม่หมดก็ยุบลงไปได้อย่างแน่นอน

1. มุ่งมั่นตั้งใจ

“เราทำได้ เราต้องปลดหนี้ได้” เมื่อใจมันสู้ มันอย าก ล้ างหนี้ ก็จะมีความมุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมาย

และที่สำคัญห้ามเครี ยด เข้าวัดฟังธรรม ทำจิตใจให้สงบ เพราะความเครี ยดไม่เคยทำอะไรให้ดีขึ้น

เมื่อใจสงบแล้วมุ่งมั่นเชื่ อเถอะ “คุณทำได้” แล้วดำเนินการข้อต่อไป

2. รวบรวมหนี้ที่มีออกมา

ปัจจุบันมันเป็นเท่าไรแล้วห้ามมั่ ว ห้ามบอกว่าหนี้ก้อนนี้ไม่ใช้ก็ได้ หนี้ก้อนนี้เอาไว้ก่อนไม่เอา ยิ่งเป็นคนกันเองคนที่เราไว้ใจ อย่างหนี้ พ่อ แม่ หนี้พี่น้อง

หนี้เพื่อนหรือคนรู้จักยิ่งต้องรี บจดไว้ เพราะเขาคือบุคคลที่สำคัญในชีวิตเรามาก ๆ

จากนั้นนำมาเรียงลำดับความจำเป็นที่จะต้องใช้หนี้ก่อนหลัง แจงเรียงจาก ด อ กเบี้ ยสุดโ ห ดก็ได้

เพราะหนี้พวกนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้เราต่อลมหายใจเท่าไร

3. เจรจากับเจ้าของหนี้

เจรจากับเจ้าหนี้ ถ้าหาเงินก้อนไม่ทันเงินผ่อนได้ไหม เดือนละเท่าไรดี สำหรับหนี้ที่พอจะรีไ ฟ แ น นซ์ได้ให้ทำเลย

เพื่อที่ได้มีเวลาต่อลมหายใจใช้หนี้ไปอีกเราไม่ได้โ ก ง เราใช้ทุกคน แต่อันไหนมันต่อเวลาได้ให้ทำ

4. ได้เวลาหาเงินพิเศษแล้ว

แน่นอนว่างานที่คุณทำอยู่ไม่สามารถส่งหนี้ได้แน่นอน เพราะถ้าคุณทำได้คงไม่มานั่ง ป ว ดหั วแบบนี้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นอีกทางหรือสองทาง ซึ่งอาชีพที่ว่าก็เช่น ขายของ อ อ นไ ลน์

ขายของตลาดนัด ถ้าหาของที่ไหนไม่ได้ก็เก็บของที่ไม่จำเป็นต้องใช้หรือคุณไม่ได้ใช้ออกมาขายก่อน

ลองดูว่าคุณเหมาะกับอะไรแล้วทำมัน และระหว่างนี้ “ห้าม” สร้างหนี้ใหม่ที่ “ฟุ่มเฟื อย” เด็ ดข าดครับ หน้าที่ของคุณคือ

ทำงาน ประหยัด รั ดเข็ มขั ด แล้วนำเงินมาใช้หนี้ เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะ

5. รั ดเข็ มขั ด ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

อาจเริ่มที่การทำกับข้าวจากที่บ้านไปกินที่ทำงาน อร่อยและไม่เปลื องเงิน งดกินหรูมื้อละหลายร้อยหรือเป็นพัน

งดกินก าแ ฟแก้วแ พ ง ๆ ถ้าอย ากกินหยิ บกาแฟที่ออฟฟิ ศมีบริการไว้มากินแทน ชงง่าย อร่อยด้วย

หากบ้านใกล้ที่ทำงานก็ปั่นจักรย านไปทำงาน หรือเดินไปทำงานก็ได้ ส่วนวันหยุดที่เคยออกช้อปปิ้ งตอนนี้

หันมาทำงานพิเศษหรืออ่ านหนังสื อ ออกกำลังกายอยู่บ้านเถอะ

อย่ าลืมเรียนรู้จากประสบการณ์หนี้ที่ผ่านมา แล้วสร้างภูมิต้านทานจากประสบการณ์นั้น

6. เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่สนใจสุขภาพ

สิ่งที่เราทำได้คือการทำยังไงก็ได้ไม่ให้ป่วย นั่นคือ การทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกายครั้งละครึ่งชั่วโมง

อาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง การอยู่ในที่มีอากาศดี ๆ การพักผ่อนนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง การดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ 6 – 8 แก้ว

ไม่เครียด จิตใจสบาย การรักษาสุขอนามัยเบื้ องต้นที่ดี เชื่ อเถอะทำแค่นี้เป็นประจำก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นเยอะแล้ว

เอาเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้ดีกว่าจะได้หมดเร็ว ๆ

7. เปลี่ยน พ ฤ ติก ร ร ม มาเป็นนักออมมืออาชีพ

จำไว้ว่าเรากำลังหาเงินใช้หนี้ อะไรประหยัดได้ อะไรออมได้ให้ทำ ไว้หมดหนี้ก่อนค่อยว่ากัน

ถึงตอนนี้ความทุ กข์ใจของคุณเรื่อง “หนี้” ก็คงกลายเป็นเรื่องไม่ย ากแล้วใช่ไหม เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย

อย่ ารอ คนเรามีโอกาสแล้วต้องทำ ล้ างหนี้ให้ออกจากชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของคุณ โ ช คดีหมดหนี้ทุกคน…

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h