7 แนวคิด ในการใช้ชีวิตของคนจีน เรื่องการใช้เงิน และการวางแผน เก็บไว้สอนลูกอนาคต โตมาจะได้ไม่ลำบ าก..

1. การออมเงินเก่ง

พวกเขายังคงไม่ลืม เรื่อง “ไวในการเก็บ”เพราะมันจะเสริมสร้างความรวย โดยเฉลี่ ยแล้วคนจี น

จะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนตัวเองนั้น บางครั้งอาจจะถึงครึ่งหนึ่ง ของเงินเดือนทั้งหมดเลยก็มี

2. ใช้จ่ายที่ เน้นคุณค่า

เขาจะเน้นใช้จ่าย ในสิ่งที่ “คุ้ม“ กับเงินที่จะเสี ยไปนั่นแหละ โดยวิธีการนี้ เป็นการแ ต ะเบร กทุกครั้ง ก่อนใช้เงิน

ไปอะไรที่มันไม่จำเป็นนัก เพราะสุดท้ายนั้นแนวคิดพวกนี้จะกลาย เป็นวินัยติดตัวไปอีกนานเลย

3. เน้นจ่ายด้วยเงินสด

ที่จริงนั้นเงินสดในที่นี้ คือเงินที่อยู่ในบัญชี หรือเงินออมสะสมนั่นแหละ โดยส่วนมากนั้น คนจี น

จะใช้เงินพวกนี้ ในการจับจ่าย คือ “มีเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น”

ผ่านทางเ ดบิ ตก าร์ด อีว อ ลเล็ ต ชำร ะ แทนโดยไม่นิยมใช้ “เงินในอนาคต” จากบั ตรเค รดิ ตมาจ่าย

4. คำนวณละเอียดรอบคอบ

ถ้าเราคิดจะมีหนี้ จำเป็นที่จะต้องก่อหนี้ที่ ”จำเป็น”ขึ้นมานั้น เช่นซื้อบ้านหรือลงทุ นในกิจการส่วนตัว

คนจี นเขาจะคิดเลข อย่ างละเอียดถี่ถ้วนก่อน เช่นคำนวณ สัดส่วนร ายได้ทั้งครอบครัวต่อหนี้

ที่กำลังจะเกิ ดขึ้น ก็เพราะว่า เขา เสี ยดายเงิน ที่จะต้องหายไปน่ะสิ แล้วรางวั ลของความละเอียดนั้น

มันจะทำให้ก่อนกู้เงินเนี่ย เขามักจะได้อัตรา ด อ ก เบี้ย คุ้มค่าที่สุด

5. ขยันตั้งใจ ศึกษา เล่าเรียน

พูดง่ายๆ ถ้าคิดอย ากจะ “ร่ำรวย ” ก็ต้องสร้างร ายได้ โ ตให้เร็วจากความเป็นมืออาชีพ

ซึ่งจากแนวคิดนี้ คนจี นจึงมักที่จะขยันหมั่นเพียร ในการเรียนอย่ างมาก

6. พูดคุยเรื่องการใช้เงิน อยู่เป็นประจำ

เขาจะยึดแนวทางที่ว่า ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์การเงินบ้านตัวเองเป็นอย่ างไรตอนนี้ ก็จะยิ่งไว

ในการหาทางจัดการ ก็เลยจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่าปัจจุบันนั้น มีการใช้จ่ายเกินตัว ใช้จ่ายมากแค่ไหนกัน

เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน ทั้งยังช่วยกันตัดสินใจด้วย

7. สอนลูก ให้เข้าใจ ตั้งแต่เด็ ก

ให้เจอโลก ตั้งแต่ยังเล็ก คนจี นจะสอนลูกหลาน ให้รู้คุณค่าของเงิน เช่น ที่เห็นได้ตอนตรุษจี น

ก็คือการแจก “อั่งเปา” ไง ซึ่งการแจกอั่งเปาเนี่ย เป็นการให้เด็ กๆ นำเงินไปหัดวางแผน การใช้ หรือการออม

เพราะคนพวกเขาเชื่ อว่า วิธีการสอนที่ดีที่สุด มันเป็นการให้เขาได้เรียนรู้ ด้วยตัวเอง

เพื่อเตรียมพร้อม กับกิจการ ในครอบครัว คือ ปลูกฝังเตรียมพร้อม สู่อนาคต สิ่งสำคัญไม่ใช่ช าติกำเนิด

แต่เป็นการปลูกฝัง ค่านิยม วิธีคิดต่างหาก จงนำคุณสมบัติเหล่านี้ ไปเริ่มพัฒนา เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าลูกหลานจะเ ชื้ อสายไหนก็ทำได้

 

ขอบคุณ : s t a n d – s m i l i n g