ข้อคิด

5 ความขยัน ที่เปล่าประโยชน์ จงขยันให้ถูกที่ ไม่ใช่ขยันทำงานเพื่อแลกกับความฝันของคนอื่น

เรา อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย เราต้องรู้เท่าทันความขยัน รู้ทัน“หลุ มพร างของความขยัน”

1. ขยัน แบบเอาหัวพุ่ งชน ไม่สนอะไร

ไม่ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยม ด้วยความรักความฝัน ก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้

และถ้าคุณยังขยันอย่ างผิ ดๆ อยู่นั่นคือ การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน ไม่สร้างสรรค์หรือปรับปรุงอะไร ลองทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง

ในสิ่งได้ทำผ่านมาว่า เกิ ดผลดีผลเสี ยยังไงบ้าง ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง และเป็นเรื่องที่ร่วมคิดกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดีขึ้น

2. ขยันให้กับความฝัน ของใครก็ไม่รู้

คนที่ประสบความสำเร็จจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมาย ความขยันเป็นเรื่องที่ดี

และอย่ างไรก็ตาม การมีความขยันอีกแบบ ที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวย นั่นเป็น ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น

คนที่ ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมาย

และถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้ างคุณไปทำให้ฝันของเขา

3. ขยันทำ ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบ

การที่เราทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน นั่นคือความทุกข์ หลายคนก้ มหน้าก้ มตาทำงานหนัก

ที่พวกเขาไม่ได้รัก คุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำอันไหนผลงานจะออกมาดี

มีคุณภาพล่ะ จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรัก

4. ขยัน เน้นเชิงปริมาณ

ก็หมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุด ไม่สนใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพดีหรือไม่ ย าจกใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่าที่คุ้น’ นั่นหมายความว่า

ย าจก เคย ‘คุ้น’ กับการทำงานด้วยเวลา เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้น กับทุกๆ งาน และในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่

‘ควร’ นั่นคืองานใดสำคัญและใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ ยิ่งกว่างานอื่น

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มาก เพราะงั้น จงอย่ าขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพด้วย

5. ขยัน เพียงเพื่อข าย เวลาแล กเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่ อย่ างจำกั ด หากเราขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแล กเงิน คุณจะไม่มีวันรวย

หากเลือกขยันเพื่อข ายเวลา แปดชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้าง ร ายได้จึงจำกั ดหากคุณเลือก ข า ย เวลาเพื่อ

เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน

และอิสรภาพ ทางเวลาคน รวยต้องการความมั่งคั่งพวกเค้าคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากร

เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ ฉะนั้นพวกเขา เลือกขยันที่จะรับ เ งิ น ตามผลของงานโลก ระบบทุ นนิ ยมจ่าย เ งิ น ตามอัตราความสามารถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่น นี่แหละเป็น กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุ นนิ ยมที่คุณควรจำไว้

ยิ่งคุณตอบโจทย์ ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเพียงใด เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมาก

ความขยันเป็นสิ่งที่สำคัญ

แต่มีบางอย่ างที่สำคัญมากกว่า

นั่นคือการเชื่อมั่นในตัวเอง

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a