ข้อคิด

7 ด้านแ ค บๆ ของคนใจแ ค บ มักมองผู้อื่นในทางที่ ผิ ดแต่ตัวเองเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอ

เมื่อได้ยินว่าเป็นคนใจ แ ค บก็ทำให้หลายๆ คนรู้สึกไม่ค่อยจะดี ว่าคนที่มีนิสั ยเช่นนี้จะเป็นคนไม่ดี ที่จริงแล้ว

ก็ไม่ใช่เสมอไปหรอก ที่จริงแล้ว อาจไม่ได้มี พิ ษ ภั ย อะไรกับใครหรอก มันมีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา สภาพแวดล้อม

มาดู กันเลย ว่าตัวคุณเองกำลังมีนิสั ย ใจ แ ค บ แบบนั้นไหม

1. ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เลย

ไม่เปิดรับเรื่องราวใหม่ๆ ออกแนวจะเป็นคนหัวโบราณที่มีความเชื่อแบบเดิม เพราะคนหัวโบราณที่เปิดใจกว้างรับฟังก็มี

แต่สำหรับคนใจแ ค บ ต่างตรงที่เมื่อมีสิ่งใหม่ๆเข้ามา เขาจะไม่เปิดรับ และมองว่าไม่น่าเชื่อถือ

2. มองว่าผู้อื่น โ ง่ กว่าตน

เขามักจะมีความคิดที่ว่า คนอื่นๆ ที่ได้พูดคุยด้วย มักจะมีความคิดที่ ด้ อ ย

หรือโ ง่ กว่าตัวเองเสมอๆ และมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่า ตนเก่งกว่าคนอื่นเสมอ

3. มักจะติดต่อกับเพื่อน เมื่อ ย า ม เ ดื อ ด ร้อน

เวลาสุขสบายดี ก็ไม่เคยคิดติดต่อโทรหาใครหรอก

แต่เวลาที่เป็นทุ กข์ คุณจะรีบติดต่อโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ ทันที

4. เข้าสังคม ไม่ค่อยได้

เพราะคุณเป็นคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ใดทั้งนั้ คุณหรือฝ่ายตรงข้ามก็จะรู้สึกไม่อย ากจะสานต่อความสัมพันธ์

เพราะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยน แต่เป็นความรู้สึกการเอาชนะ ฉะนั้นคุณอาจจะเข้าสังคมได้ยๅก

5. ยึดความคิดตนเองเสมอ

สำหรับคนใจแ ค บ จะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แล้วไม่ฟังไม่สนความคิดผู้ใดทั้งนั้น

เชื่อว่าความคิดตัวเองนี่แหละถูกต้องเสมอ และคุณจะไม่ชอบ เลยหากใครมาแย้งความคิดของคุณ

6. ไม่เชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดเลย

คนใจแ ค บ ในเมื่อยึดมั่นเชื่อสิ่งใดแล้ว มักจะไม่ค่อยเชื่อเหตุผลอื่นๆ จากใครเท่าไรนัก

ถึงแม้สิ่งที่คนอื่นพูดนั้นจะมีที่มา มายืนยัน คนใจแ ค บ ก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละ

7. ไม่ชอบให้ใครมา วิจ ารณ์ แต่วิ จ ารณ์ คนอื่นได้

คนประเภทนี้ ไม่สามารถยอมรับคำวิจๅรณ์จากคนอื่นได้เลย และมักจะหัวเสี ย เมื่อมีคนมาแนะนำ

ทั้งหมดที่กล่าวมา หากคุณสามารถแก้ไข ปรับปรุงได้ ก็ทำให้คุณน่าคบหามากขึ้น แต่หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยล่ะก็

ไม่เป็นไร เพราะการใจ แ ค บ ของแต่ละคน ก็มีที่มาและมีข้อดีต่างกันออกไป

 

ขอบคุณ : c a m p u s – s t a r