สุขภาพ

6 ข้อการทำตัวให้เป็นผู้หญิงที่ดูดีมีเสน่ห์ ดูน่ารักบุคลิ กภาพดี ทั้งภายนอก และภายใน

เสน่ห์นั้น เราสร้างมันได้ความที่เป็นคนที่น่าสนใจ ดูดีบุคลิ ก ภาพดี ทั้งภายนอก และภายใน เป็นที่น่าดึงดูด และทำให้ใครก็อย ากจะเข้าใกล้

หากมี 6 ข้อนี้ ครบเเสดงว่าคุณเป็นผู้หญิ งที่น่ารักมีเสน่ห์คนหนึ่ง เหมือนกัน

1. มีความมั่นใจในตัวเอง บุคลิกดีสง่างาม

ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องหน้าสวยหุ่นดี แต่เสน่ห์นั้น มันมาได้จากหลายอย่ างการเป็นคนที่มี ความมั่นใจในตัวเอง

มีตาสวยบุคลิ กดีมีสง่าราศี เท่านี้ ก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราเองได้แล้ว

2. ไม่เรียกร้ องความสนใจอะไร

การเป็นผู้หญิงที่มีสง่าร าศีมีเสน่ห์น่าสนใจ จะไม่พย าย ามเรียกร้ อง ความสนใจ จากใคร ทั้งนั้น

และจะไม่เปิดเผยเรื่องส่วนตัว ของตัวเองให้คนอื่น รับรู้โดยเฉพาะใน พื้นที่สาธารณะ

เพราะมันอาจจะกลายเป็นด าบ กลับ มาทำร้ ายเราได้

3. สื่ อส ารได้เก่ง

ไม่ว่าจะเป็นการสื่ อส ารรูปแบบไหน ก็ตามจะต้องชัดเจน มีการคิดแบบเป็นระบบ

และถ่ายทอดออกมาได้ดี ทำให้คนรับส ารเข้าใจ

สิ่งที่กำลังสื่ อได้ง่าย ๆ พูดจาฉะฉานมีพลั งมีความมั่นใจในตัวเอง จะยิ่งเพิ่ม เสน่ห์มากยิ่งขึ้น

4. ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้

เวลาที่โม โ ห ดี ใจหรืออารมณ์ไหน ก็ตามจะต้องรู้จัก ควบคุมอารมณ์ให้ได้

เพื่อภาพลักษณ์ของตัวเอง การไม่ทำอะไรที่มันเกินงามจนเกินไป แม้ตอนดีใจก็ให้อยู่ในความพอดี

นอกจากจะฝึกควบคุมตัวเอง ได้แล้วคุณยังเป็น ที่ปรึกษาที่ดี ให้หลายคนได้อีกด้วย

5. งดการนิ น ท าคนอื่น

อะไรที่มันไ ร้ส าระอีก ด้วยเป็นแบบนี้ จะเป็นการลดเสน่ห์ ในตัวเองลงไปอีกทำให้เสี ยภาพลักษณ์ ไม่มีความน่าเชื่ อถือ

ทำให้คนรอบข้างไม่เชื่ อใจเพราะไม่รู้ว่าคุณ จะเอาเรื่องเขาไป นิ น ท าเสี ยหายที่ไหนบ้าง

6. ยิ้มเก่ง

จงฝึกให้เป็นคนที่มองโลก ในแ ง่บวก และแจกรอยยิ้ม ให้ชินด้วยนะ

ทุกคนมีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วเพียง แต่บางคนนั้นไม่รู้จักวิธีนำมันออกมา ใช้เท่านั้นเองสำหรับใครที่อย ากจะพัฒนาตัวเอง

ให้เป็นคนที่ดูดี มีความน่าสนใจ เป็นคนที่ใคร ๆ ก็รักอย ากจะอยู่ใกล้ ลองนำ

วิธีนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลยไม่น่าคุณจะเพิ่มความน่ารักมีสง่าร าศี ให้กับตัวเองได้ มากขึ้น ก็ได้นะ

 

ขอบคุณ : s a b u y j a i j u n g