เกร็ดความรู้

หลักการปลดหนี้ ทำให้ถูกวิธีตาม 6 ข้อนี้ เห็นผลมากน้อยอยู่ที่ความต้องใจ

ในการใช้ชีวิตของคนเราในยุคสมัยที่สังคมนิย มวัตถุ หากยิ่งมีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพ งเป็นที่นิย ม ก็เหมือนกับได้เพิ่ม ความมั่นอกมั่นใจให้แ ก่ตนเองได้

หรือในบางท่านก็อาจจะคิดว่า เป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้คนยอมรับในตัวท่าน แต่เบื้องหลังของสิ่งของเครื่องใช้ ที่ราคาแพ งนั้น

ก็คือหนี้สินก้อนใหญ่ หรือชีวิตที่ไม่ได้สุขสบาย อย่ างที่หลายๆคนเห็นแค่ชีวิตเบื้องหน้า

บางคนนั้นยอมทำงานมากขึ้น เพื่อที่จะมีเงินจ่ายหนี้สิน ที่ตนเองนั้นได้ก่อไว้

จนไม่มีเวลาได้พักผ่อน ผลสุดท้ายร่างกายก็รับไม่ไหว เจ็ บป่ วยขึ้นมา หนี้ก็ใช้ยังไม่หมด เงินรักษ าพย าบาลก็ไม่มีงานก็ไม่สามารถไปทำได้

จนต้องขายหรือจำนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ท่านอย ากได้ อย ากมี เพื่อมารักษาตนเอง

เมื่อรักษาตนเองหาย ก็ต้องมาทำงานเพื่อใช้หนี้ที่ยังเหลืออยู่อีก

และนี่เป็นเพียงตัวอย่ างหนึ่งที่เรียกว่าการใช้ชีวิตโดยไม่คิดหรือใช้ชีวิตโดยความประม าทเกินตัว แต่หากหลงผิ ดก่อหนี้ไปแล้ว

ก็ต้องก้มหน้าใช้หนี้ต่อไปเราจึงมีวิธีมาแนะนำ ให้ท่านลองทำดูเพื่อหนี้สินของท่านจะได้หมดไปอย่ างรวดเร็ว ดังนี้

1. ตั้งจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย

เพื่อจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมีความตั้งใจอย ากจะ ปลดหนี้ ให้ได้อย่ างรวดเร็ว

เช่นในบางท่านกำลังเริ่มสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

ภรรย ากำลังตั้งท้องจุดมุ่งหมายที่สำคัญของท่านก็คือชีวิตการเป็นอยู่ของลูกและภรรย าที่ดีขึ้น หรือในบางท่านก็เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของท่าน

2. เรียงลำดับหนี้สินให้ดีในการใช้หนี้

เพราะหนี้บางตัว ด อ กเบี้ ยก็แตกต่างกัน เลือกชำระหนี้สินที่ด อ กเบี้ ย ค่อนข้างแพ งหรือว่าด อ กเบี้ ย

ลอยตัวก่อนเพื่อหลีกเลี่ ยงกรณีด อ ก ทบต้นหนี้ของท่านก็จะไม่หมดซั กที

แต่หากต่อเดือนพอที่จะชำระหนี้ทุกตัว ก็ให้ชำระทุกตัวไปเลย

3. เลิ กตามใจตัวเอง

ในระหว่างช่วงเวลาที่ท่านกำลังตั้งใจ ใช้หนี้สินเพื่อให้หมดโดยเร็วท่านต้องมองทุกสิ่งทุกอย่ าง ที่เข้ามายั่ วยุให้ท่านเดินหลงทาง

เป็นเพียงแค่สิ่งของธรรมดา หัดชั่ งน้ำหนักความจำเป็นให้มาก

และบอกกับตนเองไว้เสมอว่าเมื่อท่านใช้หนี้หมด มีเงินออมซั กก้ อนแล้วค่อยอย ากได้อย ากมี

4. ตั้งอก ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ

หากจะเป็นช่วงที่ย าวนานไปหน่อย และอาจจะเป็นช่วงที่ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกับว่า มันเหน็ ดเหนื่ อยอย่ างมาก กับการต้องก้มหน้าก้มตาใช้หนี้

แต่หากท่านตั้งใจทำแล้ววันที่ท่านปลดหนี้ให้ตนเองจนหมดท่านจะได้รู้เลยว่าความเหน็ ดเหนื่ อยที่ผ่านมา

มันคุ้มค่าเป็นอย่ างมากเลยทีเดียว

และจะเป็นสิ่งที่ช่วยสอนให้ท่าน รู้จักการใช้ชีวิตให้มากขึ้นไม่ใช้จ่ายอย่ างไม่คิดอีกต่อไป

5. หากำลังใจที่จะทำให้ท่านมีแร งสู้ต่อไป

ในบางท่านมีหนี้สินเยอะมาก จนบางครั้งบางทีคิดว่าตนเองจะไม่ไหว บางคนถึงขั้นท้อ

ดังนั้น หากท่านนั้นเริ่มท้อหมดกำลังใจ

ก็ให้ท่านนึกถึงคนในครอบครัวของท่านให้มากเพราะกำลังใจ ที่สำคัญที่จะทำให้ท่านมีแร งสู้ต่อไปก็คือ คนในครอบครัว

6. การหารายได้เสริมช่วยได้

ในช่วงวันหยุดของการทำงาน หรือในช่วงเวลาที่ท่านอาจจะว่างจากการทำงาน ลองมองหารายได้เสริมที่จะสามารถเพิ่มรายได้

ที่มากขึ้นต่อเดือนและเป็นสิ่งที่ท่านถนัดมาทำดู อย่ างเช่น การขายสินค้ามือสอง ทางโลกโ ซเชี ยล

ลองหาของในบ้านที่ท่านคิดว่าเบื่ อแล้วหรือไม่ได้ใช้งาน

บางทีต่อเดือนหากท่านขยันหน่อย อาจจะเพิ่มรายได้เป็นกอบเป็นกำให้ท่านได้อย่ างดีเลยทีเดียว

ลองตั้งใจอีกซักนิดในการ ปล ดหนี้ เพื่อที่อนาคตวันข้างหน้าท่านจะได้ใช้ชีวิตแบบที่มีความสุขยิ้มได้เต็มปากอีกครั้ง..

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i