การให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดี แต่หากเราให้โอกาส บ่อยจนเกินไป เท่ากับคุณไม่รักและเคารพตัวคุณเอง…

ให้โอกาสคนอื่นมากไป เท่ากับคุณไม่เคารพตัวเอง

โอกาส มันก็เหมือนอากาศ สำคัญมากก็จริง

คนเห็นค่าเท่านั้นจึงจะเห็นว่าโอกาสนั้นสำคัญ

บางคนเขาผิ ดแค่ไหนก็ยังให้โอกาสสุดท้าย

เขาก็ไม่เห็นคุณค่า เราก็กลายเป็นของ ต ๅ ย

สุดท้ายก็ให้อภัยอยู่ดี ฉะนั้นอย่ าไปโท ษเขาว่าไม่

เห็นค่า ตัวเราเองต่างหากวันนี้เห็นค่าในตัวเองหรือยังคนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆ

เขาจะไม่ยอม ทำความผิ ดนั้นซ้ำๆ เพราะมันทำให้คนรัก

ไ ร้ซึ่งความสุข คนที่เห็นค่าเราจริง เขาต้องเห็นความ

สำคัญในโอกาสว่าความผิ ดนั้นจะไม่กระทำให้มันเกิ ดขึ้นอีก

คุยให้จบมันเจ็บแบบเด็ ด ข ๅ ด

ดีกว่าคุยไม่ ข ๅ ด ไม่จบแล้วโ ค ตร เ จ็ บ

ไม่ต้องไปโท ษเขา โท ษใจเราไม่เข้มแข็งพอกลั วการอยู่

คนเดียว กลัวต้องเลี้ยงลูกคนเดียวกลั วไม่มีใคร

กลั วสังคมจะว่าเอา แล้วตอนนี้ที่ยังมีเขา

ความรู้สึกต่างกันไหมกับการอยู่เพียงคนเดียวถามใจตัวเองดู

ถ้ามีสุขก็อยู่ไป ถ้าไม่ไหวก็จง เดินออกมาเราเกิดมาคนเดียว

เติบโตคนเดียว ทำไมตอนนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้แค่ไม่ชินสักพัก

เดี๋ยวมันก็ชิน มีแล้วไม่ดีสู้ไม่มีมันดีกว่าเดินออกมา

เพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง ดีกว่ายอมเป็นของ

ต ๅ ยที่ยังหายใจสำหรับใครที่ไ ร้ซึ่งราคา..

การให้โอกาสคน ถ้ามากไปก็เรียกว่าใจอ่อน ถ้าน้อยไปก็เรียกว่าใจดำ ถ้าพอดีถึงจะเรียกได้ว่า ใจดี..

และ อย่ าคิดให้โอกาสกับคนที่ เห็นเราเป็นแค่เพียงอากาศ

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a