เกร็ดความรู้

3 วิธีที่เรียกการออมแบบนี้ว่า การออมเงินแบบขำๆ แต่ล่ำช่ำตอนปลายปี

ได้วิธีออมเงินมา 3 รูปแบบ จากคำบอกกล่าวของหมู่กัลย าณมิตร ทีแรกจะใช้วิธีเดียว แต่น่าจะน้อยไป เลยใช้ทุกวิธี ประกอบด้วย

1. ออมตามจำนวนวันในปฏิทิน

วิธีนี้คือ 1 ปี มี 365 วัน เริ่มจากเดือนมกราคม

วันที่ 1 ออม 1 บาท

วันที่ 2 ออม 2 บาท

วันที่ 10 ออม 10 บาท

วันที่ 1 เดือนถัดไปออม 32 บาท (เดือน มกราคม มี 31 วัน)

หรือวันที่ 1 มีนาคม ออม 60 บาท (เดือน มกราคม 31 วัน + กุมพาพันธ์ 28 วัน)

ทำแบบนี้เรื่อยๆ ไปจนสิ้นปี ทบไปเรื่อยๆ จน 31 ธันวาคม ใส่ก้อนสุดท้าย 365 บาท

รู้ไหมว่าสิ้นปีผมได้เงินมาทั้งสิ้น 66,795 บาท

แม่เจ้า เยอะมาก…

2. ตัดเศ ษเงินเดือน เป็นเงินออม

วิธีนี้คือตั ดเศษหลักร้อย เงินเดือนสุทธิ กรณีผม ได้เงินเดือนทั้งสิ้น ..,760 บาท

ผมก็ตั ด 760 บาท ออกมาออมเลย ให้เหลือเงินเดือนถ้วนๆ ไป

ตัดทุกเดือน สิ้นปีได้เงินออมมาอีก 760 x 12 = 9,120 บาท

รวมกับก้อนข้างบนตอนนี้ผมมีเงินออมแล้ว 75,915 บาท

โค ต ร แจ่ม…

3. วิธีสุดท้ายคือ ใช้เท่าไหร่ออมเท่านั้น

ทำอย่ างไร ? สมมติว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการกินอยู่ และการตั้งเป้าหมายไว้ เช่น อยู่ๆ วันนี้เราอย ากซื้อหนังสื อใหม่ซักเล่ม เลยซื้อหนังสื อราคา 120 บาทไป

หยอดกระปุกเลยครับ 120 บาท

เราเห็นของลดราคา เสื้ อยืดตัวละ 199 ขายเหมาสามตัว 500 บาท เลยหยิบมา

หยอดกระปุกไปอีกครั้ง 500 บาท

วิธีเขี้ยวๆ อย่ างนี้เป็นไปได้เหรอ? มันโ ห ดเกินไปมั้ย? ไม่ครับ นี่เป็นหนึ่งในวิธีบังคับตัวเอง ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออมที่เห็นผลชัดเจนอีกเหตุผลหนึ่ง

มันทำให้เราหลี กเลี่ ยง การใช้เงินอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการใช้จ่ายตามเป้าหมาย

รวมไปถึงเพิ่มเงินออมโดยรวม หากเราซื้ออะไรตามความอย ากของตัวเอง ยิ่งเพิ่มวินัยทางการเงินอย่ างดีเข้าไปอีก

ถึงคุณจะเก็บเงินไม่เก่ง แต่เชื่ อเถอะครับว่ามันง่ายและทำได้จริง..

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a