7 เคล็ดลับการประหยัดเงิน ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะช่วยให้มีเงินเพิ่มได้เชื่ อว่าทุกท่านปรับใช้ได้ สะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้น

คุณเชื่อหรือไม่ว่า ยังมีวิธีประหยัด แปลกๆ ที่เมื่อคุณได้ยินต้องพูดเป็นเสี ยงเดียวกันว่า “แบบนี้ก็ได้เหรอ?”

1. หยุดใช้คูปองส่วนลด

ตัวอย่างเช่น คูปองสามารถมอบส่วน ลด 5% ได้ แต่มักจะมี ด อกจั นเล็กๆ

กำกับเอาไว้เสมอว่าต้องมียอดซื้อสูงลิ่วเช่น 5,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถใช้คูปองส่วนลดได้

ทำให้คุณซื้อของมากกว่าปกติ ทั้งที่ของเหล่านั้นมันไม่ได้จำเป็นสำหรับคุณเลย เพราะคิดว่าได้ส่วนลดทุกชิ้น 30% ยังไงก็คุ้มค่านั่นเอง

2. อย่ าสระผมบ่อย ๆ

การสระผมทุกวัน หรือมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากจะทำให้ต้องใช้น้ำมากขึ้นแล้ว สำหรับคุณสุภาพสตรีผมย าว

ก็ต้องเสี ยค่าไ ฟสำหรับเครื่อง เป่าผมให้แห้ งอีกด้วย

3. ใช้ถุงพล าสติ กซ้ำ

การไปซื้อของชำเข้าบ้าน ทำให้คุณมีถุงพล าสติกมากมายเต็มบ้านไปหมด และแน่นอนคุณคงรู้ดีว่า

ถุงพล าสติกนั้นต้องใช้เวลาหลายล้านปีกว่าจะย่อยสลายไปได้

ดังนั้น จงนำมันกลับมาใช้ซ้ำซะ เช่น นำไปใช้เป็นถุงสำหรับใส่ ข ย ะ ประหยั ดเงินในการซื้อถุง ข ย ะไปได้มากขึ้น

4. วางขว ดน้ำเอาไว้ในแ ท งก์โ ถส้ วม

ท่านอาจจะเคยได้ยินเคล็ ดลับประหยัดวิธีนี้มาบ้าง นั่นก็คือการนำขวดน้ำ ใส่น้ำจนเต็ มขวด แล้วนำไปวางเอาไว้ในแ ท งก์เก็บน้ำของโ ถส้ วม

ซึ่งจะช่วยทำให้โ ถส้ วมปล่อยน้ำมากักเก็บเอาไว้ในแ ท งก์น้อยลง เพราะมีขวดน้ำวางเอาไว้แท นพื้นที่ของน้ำนั่นเอง

5. ทานผักให้มากขึ้น

หากคุณเปลี่ยนมาทานเมนูที่ประกอบขึ้นจากผักให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้คุณจ่ายค่าอาหารน้อย ลงได้

ยิ่งทำอาหารทานเองด้วยแล้วยิ่งประหยัด เงินได้มากขึ้นไปอีก เพราะการทำอาหารหนึ่งครั้ง

สามารถเก็บเอาไว้ทานได้สอง สามวันเลยทีเดียว

นอกจากนี้ผักยังมีไฟเบ อร์สูง ช่วยทำให้ระบ บขับถ่ายของคุณดีขึ้น ได้ทั้งสุขภ าพได้ทั้งประหยัดเงิน

6. เปลี่ยนไปใช้เงินสดแทน

ทุกวันนี้ ผู้คนใช้จ่ายด้วยบั ตรเค รดิ ตเป็นจำนวนมาก เพราะสะดวก ง่าย และรวดเร็วกว่าเงินสดในการใช้จ่าย แต่ด้วยความสะด วกและง่ายนี่เอง

ที่ทำให้ผู้คน หลงใช้จ่ายเพลินจนอาจจะเกินตัวเกินงบ และทำให้เป็นหนี้เป็นสิน ด อ กเบี้ ยบานปลายได้ในภายหลัง

7. นอนให้เร็วขึ้น

หากคุณนอนเร็วก็จะทำให้คุณใช้ไฟฟ้ าในตอนกลางคืนน้อยลง และเมื่อนอนเร็วก็ตื่นเช้ากว่าปกติ

ทำให้คุณได้ใช้ประโย ชน์จากแส งอาทิตย์ในระยะเวลานานขึ้นด้วยนั่นเอง

ทำให้กิจกร รมในชีวิตประจำวันของคุณเสร็จได้ก่อนแสงพระอ าทิตย์จะหมดไป

เพียงแค่ปรับตัวปรับการใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยให้กระเป๋าเงินของคุณมีเงินอยุ่ในนั้นมากขึ้นแล้ว..

 

ขอบคุณ : la m u n l a m a i