20 สิ่งที่กำลังจะเกิ ดขึ้นในอานาตคอีกไม่นาน ทุกคนจงเตรียมพร้อมรับมือกับมันไว้

1. เศรษฐกิจพอเพียงนั้น

สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างหนี้จนเกินรับไหว

อย่างน้อยๆ เราก็มีดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัว

2. อสังหาต่างๆ

เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หลายคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล ายมานานแล้ว

เริ่มออกอาการชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน เกินมากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า

3. ใครที่ฟุ้งเฟ้อ

กว่ารายได้ที่มี จงอย่ าสร้างหนี้เพิ่ม เพราะด อ กเบี้ ยคือพลั งทวีคูณ

อย่าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อดนะ

4. แล้วหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้

ที่ ด อ กเบี้ ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ ย นโยบายขึ้นเพียง

หลักสตางค์ บาท สองบาท ห า ยนะ ของคนเป็นหนี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่ อนต้น

หมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอดผ่ อนสามหมื่น มันกลายเป็น ด อ ก เบี้ย แทบทั้งหมดเลย

5. การที่เงิน ยังไหลเข้าในตลาด

บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก อย่ าเพิ่งดีใจไป

เพราะเขาต้องการ ถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างแค่นั้นแหละ

6. คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ

รอซื้อตอนแ ฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก

เพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวนมากในตอนนี้

7. ใครทำงานแบงค์

จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่ แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก

8. อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย

นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือก

โดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

9. B l o c k Chainเป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

10. หุ้ น s o f t b a n k

น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

11. คนทำธุรกิจ อย่า c u t ตนเอง

ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

12. หนี้เสี ย N P L

ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แ บ งค์เ ซได้

13. อสังหา

ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

14. ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก

เพราะเงินในระบบ หายไปมาก

15. โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี

จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

16. สกุลเงิน ดิ จิตอล

เหรียญต่างๆ น่าจะออกแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง

จากการพิ มพ์เงินตลอดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

17. เริ่มมีการเร่ง

การใช้พลั งงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

18. ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี

แต่ระดับโลกหลายๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

19. จะมีการ R o l l over B o n d s อย่างต่ำ

ประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่านมั้ย

แล้วอาจจะมีการลด r a t i n g ในหลายบริษั ท ที่ไม่ผ่านด้วย

20. ทุกอย่าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย

แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก

อย่ าไปโล ภ อย่าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยหายจากสิ่งเหล่านี้นั้นมากมาย

 

ขอบคุณ : ปราชญา บูรพาชลทิศน์