เกร็ดความรู้

3 แนวทางชีวิต ไม่มีจน มีเงินและมีสุขไปพร้อมกัน เริ่มทำต้นปีนี้ชีวิตดี๊ดี..

การสร้างความมั่นคงในชีวิตถือเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จในหน้าที่การงาน

ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน

สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน แต่หลายคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จ

และเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ อย ากจะรวย

ดังนั้น เรามี 3 ข้อแก้จน เพิ่มความรวย ความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต เพิ่มรวยกันเลยจ้า..

1. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ ร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด

รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอดอย าก

แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้อ ในช่วงของสินค้านั้นลดราคา

หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกัน

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้าที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีราคาที่สูงขึ้น

2. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือการออม

ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล

การออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน

เช่น หัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิดดอกออกผล

โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวม หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น

ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น

เพราะมีความเสี่ยงที่ตํ่ ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่าย

เพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้น ที่มีศักยภาพที่ดี มีความเสี่ ยงที่น้อย

3. มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอดให้เป็นรายได้เสริม

เช่น หากคุณชื่นชอบการทำขนม ก้อาจจะหาวิธีติดต่อร้านค้าเพื่อวางขายเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ

ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเอง

กฎเหล็ กแก้จน 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมถึงในหลายๆ บทความที่คุรเคยอ่ านเจอ

ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก การที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

เริ่มต้นจากการมีวินัยและเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่ารวยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

“ถ้าไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้ ชีวิตนี้หาเท่าไหร่ ก็คงไม่พอสักที..”

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i