เกร็ดความรู้

แม้เงินเดือนจะน้อย ก็ทำได้ ฝึกตัวเองแบ่งเงินเป็น 5 กอง เพื่อครอบครัวอนาคตที่ดีขึ้น

“ลีกาซิง”ชาวจีนอพยพที่มาอาศัย อยู่ในเกาะฮ่องกงก่อร่างสร้างตัวเริ่มต้น ชีวิตใหม่บนแผ่นดินใหม่โดยเริ่มต้นจากการ

ขายด อ กไ ม้ในวัยเพียง 25 ปี และต่อมาได้เริ่มขยับขย ายจนกลายเป็นเจ้าของหลายกิจการ

เช่นเจ้าของท่าเรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

โดย “ลีกาชิง”เขาบอกว่าใช้เคล็ดลับแบ่งเงินเป็น 5 กองดังนี้

(หากสมมติว่าเรา มีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท)

1 = ค่าใช้จ่าย 6,000บาท (30%)

เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอาหารค่าเดินทาง

ในการกินให้เน้น อาหารที่ดีต่อสุขภาพและประหยัดตัดอาหารที่แพงฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น

2 = สร้างสายสัมพันธ์ 4,000 บาท (20%)

เงินสร้างความสัมพันธ์หรือสร้าง c o n n e c t i o n กั บ คนอื่น ๆ

เช่นลงทุนเลี้ยงอาหาร ให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถที่เขามีความเก่งกว่า

คุณเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้เรียนรู้ทัศนะคติ และมุมมองด้านต่าง ๆ

จากเขามื้อนึงอาจใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 1 0 0 0 ถึ ง 1 , 5 0 0 บาท

คุณจะสามารถนำเงินส่วนนี้ ไปเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 มื้อ เฉลี่ยแล้วตกอาทิตย์ละครั้งดังนั้น

คุณจะรู้จักผู้คนมากมายขึ้นอย่ างแน่นอนอาจได้รับความช่วยเหลือดี ๆ

จากบุคคลเหล่านั้น และโอกาสทางธุรกิจ มากมายในอนาคตอีกด้วย

3 = การศึกษา 3,000บาท (15%)

หากคุณไม่ได้เกิดมาร่ำรวย หรือมี ม ร ด ก มากมาย การศึกษานี่แหละ

เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐานะ ได้อย่ างก้าวกระโดด

การซื้อหนังสือลงทุน มาอ่ า นและศึกษาเอง การเข้าคอร์สอบรมหลักสู ตรดี ๆ

ในการลงทุนหรือ ศึกษาผ่านช่องทาง อ อ นไ ลน์ ก็แล้วแต่ความสะดวก

4 = ซื้อความสุข 2,000บาท (10%)

การซื้อความสุขให้ตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ต่างประเทศ ด้วตัวคนเดียวอย่ างน้อยปีละครั้ง จะทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น

เมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภาษา ใช้เงินคนละสกุล และไม่รู้จักใครเลย เป็นการฝึกทักษะ การเอาตัวรอด

ที่คุณจะต้องงัดทุกความ สามารถที่มีออกมา ใช้ในการเที่ยวทริปนี้

เมื่อคุณทำสำเร็จ และผ่านมันไปได้คุณจะค้นพบว่าในตัวเรานั้นมีพลั งเต็มเปี่ยม

5 = เพื่อการลงทุน 5,000บาท(25%)

เงินกองที่ห้าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้น จะสำเร็จหรือล้ มเ ห ล วก็ตามมันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์

และความเชื่ อมั่นในตนเองในการที่จะเป็น เถ้าแ ก่ของธุรกิจของตัวเองอาจเริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็ก ๆ

แล้วค่อยๆ ขยับขย าย หรือเริ่มต้นลงทุน ในหุ้นดี ๆ

สักตัวเชื่ อเถอะ ว่าเมื่อผ่านไป 5 ปีสิ่งที่คุณลงทุนไปมันย่อม งอกเงยออก ด อ ก ออกผลอย่ างแน่นอน

หากอย ากพลิ กฐานะตัวเอง จริง ๆ เราต้องรู้ว่าอะไรควรอะไร ไม่ควรและรู้จัก หักห้ ามใจ ไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำระเบียบวินัย

ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ หากลงมือ ทำแล้วก็ต้องทำให้ ต่อเนื่องอย่ างน้อย ๆ 5 ปีจึงจะเห็นผล

 

ขอบคุณ : v e r r y s m i l e j u n g