เกร็ดความรู้

7 เหตุผลคนที่บอกคุณได้ว่า คุณเกิ ดมาเจอเนื้อคู่แล้ว.

คุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคนรุ่นปู่ย่ าต า ย ายมั้ย? “คู่กันแล้ว คงไม่แ ค ล้ วกันหรอก”

เพราะคนเก่าแ ก่เชื่อว่าหากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้นมักมีดวงและจิตสัมพันธ์กันอยู่ ไม่ว่าจะภพไหนช าติไหน

ก็ย่อมกลับมาเป็นคู่ครองรักกันเสมอ และวันนี้รักยิ้ม จะมาเปิดเผยความเชื่ อที่ว่าคุณและเขาอาจเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ช าติปางก่อน

หรือเรียกง่าย ๆ ว่าบุ พเพสั นนิว าส ทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

1. แม้พบเจอกันครั้งแรก คุณและเขากลับสนิทสนมกันได้เร็ว

เพราะเกิ ดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมานานทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ

2. ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้ หรือแม้มีอุปสร รคใดมาขวางกั้นคุณ

และเขาก็อุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกัน ราวกับว่าจิตใจผูกพันกันมากกว่าร่างกาย

3. คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุ กข์ที่ร่วมกัน บางครั้งไม่ต้องพูดเปร่งวาจาก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่ างไร

เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณและเขาใจตรงกันมานานแล้ว

4. คุณและเขามักมีความคิดที่ค้ลายกัน ประหนึ่งว่าเป็นคน ๆ เดียวกัน มีใจตรงกันอย่ างบอกไม่ถูกในลักษณะ

ที่มีความคิดคล้ายกันใช่การพย าย ามเลียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคน

5. แม้คุณและเขาจะมีปากเสี ยงหรือทะเลาะกันคราวใด ก็ไม่มีทางทิ้งกันไปไหนพ้นสุด

ท้ายแล้วก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิม

6. คุณและเขาเข้ากันได้ดี เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนแจกันกับ ด อ กไ ม้เช่น

คนหนึ่งมักใจร้อนเป็นฟื นไ ฟ แต่อีกคนกลับกลายเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่งสายน้ำ

7. คุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญ หรือทำสิ่งดี ๆ ร่วมกันเป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้ง

แต่หากความรักครั้งนี้ของคุณ อาจจะไม่ใช้เนื้ อคู่กันมาก่อนในช าติที่แล้ว

ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือสิ่งที่จะมาขว างความรักของคุณได้ขอให้อยู่ด้วยกันอย่ างเข้าอกเข้าใจ

และหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ ก็ถือเป็นความรักที่ดีแล้ว

 

ขอบคุณ : b a n g p u n s a r a