เกร็ดความรู้

9 นิสั ยดีๆ เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน ความสำเร็จเกิ ดขึ้นทีละนิด คือการเข้าใกล้ความสำเร็จ ไม่มีใครผลักดันคุณได้ดีเท่าตัวคุณเอง

1. ปันความรู้ สู่ผู้อื่นการสอนผู้อื่น

มันเสมือนเป็นการทบทวน ความรู้ และเสริมสร้าง ความรู้ของคุณ ทั้งมันยังทำให้ คุณดูฉลาดขึ้น ดูดี ขึ้นมาด้วย

2. หาบุคคลที่ เป็นแร งบันดาลใจให้เรา

จะเป็น ใครก็ได้ แค่มีแนวคิด ที่เจ๋ง ๆ แปลกใหม่ มีวิถีชีวิตที่น่าเป็นแบบอย่ าง ถ้าคิดไม่ออกบอ ก g o o g l e ก็ได้

3. คบบัณฑิ ต บัณฑิ ตพาไปหาผล

คนที่มี ความรู้ ความฉลาดกว่าคุณ เขาจะสอนสิ่งใหม่ ๆ ให้ เวลาที่คุณเห็นพวกเขา

พู ดถึงความรู้ใหม่ๆ มันจะช่วยสร้างแ ร งบันด าลใจให้ได้

4. หาเรื่องที่สนใจ แล้วศึกษาให้ถ่องแท้

ค้นหาตัวเอง ให้เจอว่าเราชอบอะไร สนใจเรื่องไหน แล้วจงค้นคว้าอย่ างจริงจัง ทำให้เต็มที่เลย

5. อ่ านหนังสื อ

การอ่ านเป็นหัวใจ สำหรับการออกกำลังกายของส ม อ ง ได้ดีเชี ยวล่ะ

มันจะพอกพูนความรู้ไปเรื่อย ๆ ควรให้เวลากับการอ่ านบ้าง แล้วสิ่งดีๆ จะตามมา

6. สร้างความเห็น ที่ต่างกัน

พย าย ามแสดงความเห็น ที่ต่างออกไปจากคนอื่น เพราะคิดนอกกรอบ มันจะช่วย

ให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับ ความเห็น ของผู้อื่นด้วยนะ

7. เอาชนะความกลั ว

อย่ ามั วคิดแต่ว่ากลั วนั่นนี่ อย่ าผลั ดวันประกั นพรุ่ง เอาชนะความขิ้เกี ยจเถอะ เพื่อความเร็จในอนาคตของคุณ

8. คิดไอเดียใหม่ ๆ

การเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ดีเสมอไปหรอก แค่ลองคิดก็พอแล้ว

ใครจะไปรู้ล่ะ ว่าเงินร้อยล้ าน อาจมาจากความคิด ของคุณเอง

9. บันทึก สิ่งที่คุณเรียนรู้ไว้

จดใส่กระดาษ เขียนเป็นบล็ อ ค สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณ เป็นคนมีความรับ ผิ ดชอบมากขึ้น

คนประสบความสำเร็จ มีคุณสมบัติของความอดทนกับการรอคอยโอกาสที่จะผ่านพ้ นปัญหาไปให้ได้ ไม่กังวลกับสิ่งที่เกิ ดขึ้น

มีวินัยและพัฒนาตัวเองในการมุ่งมั่น ทุ่ มเ ทให้กับวิธีการไปสู่เป้าหมาย มากกว่าปัญหาและอุปสร รค ไม่ว่าจะเกิ ดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม

“ความสำเร็จเกิ ดขึ้นทีละนิด ความคืบหน้าคือการเข้าใกล้ความสำเร็จ”

 

ขอบคุณ : k h o b j a i n a s