เกร็ดความรู้

4 นิสั ยนี้ ทำให้รวย บอกเลยชีวิตนี้ มีเงินใช้ไม่ขๅดมือแน่

4 นิสั ยเหล่านี้ ที่ทำให้รวย ถ้าทำเป็นประจำนั้น บอกเลยชีวิต นี้มีเงินใช้ไม่ข าดมือแน่

ของแบบนี้มันอาจจะทำย าก แต่เชื่อเถอะว่าไม่ย ากเกินไปที่จะทำได้หรอกนะ

1. แบ่ งออม 10 เปอร์เซ็นต์

คือต้องแบ่งเงินมาเก็บออม ประมาณ 10 % ของรายได้เราเอง

สิ่งนี้แหละ คือนิสั ยและวินัยที่ทำให้รวย แต่หากใครไม่ค่อยใช้เงินมาก

ก็แบ่งมาเก็บออมมากกว่า 10 % ก็ได้เช่นกัน แต่ควรจำไว้ว่า เก็บออมต้องไม่ ทำให้เราเดื อ ดร้อนด้วย

2. คิดก่อนใช้จ่ายทุกครั้ง

ก่อนใช้จ่ายเงิน จำเป็นต้องคิดก่อนว่า มันจำเป็นแค่ไหน สิ่งนี้ถ้ามันซื้ อมาแล้ว

ได้ใช้จนคุ้มมั้ย เป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าต้องคิดให้ดี อย่ าเห็นแก่ความอย ากได้ ระงับกิเล ส ไว้บ้าง ไม่เช่นนั้นเงินหมดแน่

3. อย่ าหมุนเงิน เพื่อสร้างหนี้

รู้มั้ยว่านิสั ยที่ทำให้รวยอย่ างแท้จริง เราควรจะต้องไม่สร้างหนี้

ไม่หาเงินจากแหล่งอื่น เพื่อมาหมุนไปเรื่อยๆ เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น ถ้าเป็นอย่ างนี้

เพราะเธอจะต้องดิ้ น ร น ไปหาเงินมาเพื่อหมุนไปตลอดเลย จนกลายเป็นวงจร

ดังนั้น พย าพย ามประหยัดและอย่ าสร้างหนี้เพิ่ม ดีที่สุดนะ

4. จำกั ดการใช้เงินของตัวเอง

การจำกั ดการใช้เงินของแต่ละเดือนของตัวเอง หรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้เงินได้เท่าไหร่ ที่สำคัญห้ ามให้ในกระเป๋า

มีเงินมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพราะต้องบั งคับตัวเอง ไม่ให้ใช้เงินฟุ่ มเฟื อย

หากฝึกนิสั ยที่ทำให้รวยเหล่านี้ได้แล้ว ชีวิตนี้จะมีเงินใช้แบบไม่ข าดมือแน่นอน ถ้ามันลำบ ากจริงๆ ก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้อยู่

หากทำนิสัยเหล่านี้ได้ ในอนาคตเธอจะไม่ลำบ าก ไม่ขั ดสน มีใช้ มีกินเหลือเก็บแน่..

ฝึกและทำให้ได้นะเธอเพื่ออนาคตอันสดใส่รออยู่..

 

ขอบคุณ : เชี ยงใหม่นิ วส์