สุขภาพ

อายุวัยทองแล้ว 40 วิธีทำตัวให้สวยสมวัย น่ารักสดใด แม้อายุมากก็ทำได้สบาย

1. หัวเราะมากๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

2. ไม่อ้ วนไม่ผอม

3. มีความรัก

4. มีอารมณ์ขัน

5. พูด ท ะ ลึ่ ง บ้าง

6. อย่ ายุ่งเรื่องชาวบ้านนัก อย่านินทๅว่าร้ ายผู้อื่น

7. มีความหวัง มีจินตนาการ และมีความฝัน

8. อ่ๅนข่ๅว ติดตามข้อมูลข่าวสๅรที่ทันสมัย

9. อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง หรือมนุษย์ป้ๅ

10. รู้จักนิ่งและฟังผู้อื่นบ้าง

11. เวลาไม่มีอะไรทำ อย่ าฟุ้ งซ่ าน จงนอนพัก เพราะตื่นมาจะสดชื่น

12. เลือกมีเพื่อนสนิทน้อยๆ จะดีกว่า

13. ออกงานกลางคืน แต่งตัวสวยมากๆ อาทิตย์ละอย่ างน้อยหนึ่งครั้ง

14. เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยเขา เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา

15. อยๅกเป็น ห ม อ ดู ให้ไปเรียนดูหมอ อ ย ากเต้ นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

16. หัดปฏิเส ธไม่ทำ ไม่เอาไม่ไปสิ่งที่ไม่ ช อ บไม่อย ากได้ที่ที่ไม่อย ากไป ไม่ต้องเ ก ร งใจใคร

17. อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด ไม่สบๅยใจ จงออกห่างและเลิกอยู่ใกล้ๆ คนผู้นั้นอีก

18. อย่าแต่งหน้าสีสันจัดจ้าน อย่าใส่ขนตา ป ล อ ม อย่าเขียนขอบตาสีดำ

19. อย่า จี บ ปาก จี บ คอ รอบๆ ริมฝิ่ปากจะได้ไม่ย่น

20. อย่ าห ม กมุ่ นเรื่องในอดีต

21. อย่ าใส่ชุดเชยๆ กล้าลองใส่เสื้ อผ้าใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยบ้าง

22. ไม่กลั วเทคโนโ ลยี่

23. อย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองนั้น อึ ด อั ด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงเพียงใด

24. ละทิ้ งลๅภ ย ศ ส ร รเสริญ

25. อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต และจงลืมอดีต

26. หลงรักภรร ย า หรือสามีตัวเองบ่อยๆ ตาม จี บ กันทุกวัน

27. ทำ ฟั น ให้สวยเสมอ สุขภาพ ฟั น ต้องดีนะ

28. มือเท้า เล็ บมือเล็ บเท้าต้องสวยสะอาด

29. ใช้เงินเพื่อตนเอง

30. ดูแลตัวเองดีดี อย่ า ดู ถู ก ตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญ

31. อย่ าสวมสร้อยทอง

32. นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตนเอง

33. ออกกำลังกายเบาๆ ในทุกวัน

34. อย่ าลืมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออก ยๅวๆ ทำหัวใจให้เต้นช้าๆ

35. ไม่เที่ยว ดื่มน้ำสะอาด กางร่ม ทาครีม ฯลฯ

36. อย่ าดัดผม อย่ า ฉี ด สเปรย์ อย่ ายีผม

37. อย่ าพูดจาซ้ำซๅก

38. อมยิ้มไว้เสมอถึงไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง

39. ทำตัวเหมือนพระธๅตุแ ช่แห้ง คือแวดล้อมด้วยน้ำ แต่ไม่เปียก แวดล้อมด้วย กิ เ ล สและความ ชั่ ว ร้ าย

40. หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆเสมอ ไม่ต้องเก่ง เอาที่เราทำแล้วสบายใจ

“บางทีก็ไม่จำเป็นต้องยืนในจุดที่ดีที่สุด

แค่รู้จักทำตัวเอง ให้มีความสุข ในจุดที่ยืนก็ดีพอแล้ว..”

ขอบคุณ : s a m u n p r a i b a n n