เกร็ดความรู้

9 สิ่ง เริ่มขึ้นแล้ว จงมีสติในการใช้จ่าย อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อะไรๆ เริ่มบีบบังคับเราขึ้นเรื่อยๆ

การมีเงิน เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่อย่างนั้น จะจัดการการเงินของตัวเองไม่ได้

และ 9 ข้ อนี้ จะเตือนใจให้คุณไม่ประม า ทในการใช้จ่าย แล้วคุณจะได้สติกลับมา

1. เงินหา ย า ก ในอนาคต

ของเเพ งขึ้นไม่พอ เงินยังหาย ากต ามไปด้วยอีก โดยเฉพาะในช่วงสภาพวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่างนี้

คนก็ตกงานกระทันหันมีให้เห็นถมเถไป ธนาค ารก็ยังมีปัญหา ด อ กเบี้ ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง

ลำพังเงินจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวเเทบจะไม่มีแล้ว

2. คอรั ปชั่ น โก ง มากขึ้น

ภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยจ้องรอโอกาส เพราะเงินขา ดมือไม่ต่างกัน

และคนพวกนี้ขา ดจิตสำนึกอยู่แล้ว อะไรที่มันโก ยเข้ากระเป๋าตัวเองได้ ก็ทำหมด ไม่สนถูกผิ ดใดๆ

3. คนสูงอายุ กลับมาทำงานอีก

ปกติแล้ว คนแ ก่ก็ยังคิดว่าพอเเ ก่ตัวมาจะไม่ต้องทำงาน อยู่สบาย ๆ แต่ในปัจจุบันมันย ากขึ้น ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

คนเเ ก่หลายคนก็ยังดิ้ น ร น ทำงานยังคงหางานทำอยู่ ถ้ามั วแต่จะมาหวังพึ่งลูกหลาน พวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้วไง

เดี๋ยวไปเป็นภาระให้เขาเพิ่มอีก

4. อิ ส ร ภาพทางการเงิน คำนี้ มันไม่ง่ายเลย

เเน่นอนว่าทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่จะนั่งหลับต านึก แล้วได้มาเลย

คนที่เขาได้ดี กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เขาก็ล้ ม มาไม่น้อยหรอก กว่าจะแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้

5. หลังยุค ดอ กเบี้ย 0 เปอร์เซน มันจะยิ่งเเ ย่กว่าเดิม

นั่นคือ เงินมันไปอยู่ในมือคนร ว ย ในคนจำนวนน้อย ส่วนคนจนก็ยังจนอยู่ดังเดิม เงิน มันล้ นเพราะคนแค่กลุ่มเดียว

เหลื่ อ มล้ำมาก ๆ เมื่อมันเป็นแบบนี้ ก็ทำให้เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ใช้จ่ายน้อยลง ทุกอย่ างก็พลอยจะได้รับผลกระทบ

6. ความเหลื่ อ มล้ำชัดเจน

มันมีอยู่ใน ทุกระบบ ทุกอย่ างเลย และมันจะยิ่งมากขึ้น และชัดเจนมากขึ้นไปอีก คนที่ร ว ยมีเงิน

อยู่แล้วอาจจะมองข้าม เรื่องพวกนี้ไป แต่กับคนค่อนประเทศ หาเช้ากินค่ำ พวกเขาแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลย

7. ปัญหาครอบครัว จะเพิ่มขึ้น

ก็เพราะปัญหาการเงินนี่แหละ ทำให้หลายครอบครัวต้องท ะ เ ล า ะกันรุนเเร ง เพราะค่าใช้จ่ายในบ้าน

มันก็ไม่ได้น้อย ๆ ยิ่งบ้านไหนที่มีลูก ภ าระมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น บางบ้านทำงานทุกคน แต่แทบไม่มีเวลาเจอกัน

8. อำน าจเงิน ยิ่งมากขึ้น

จากที่จะให้เงิน อยู่ใต้อำน าจของคน กลับกลายเป็นว่าคน จะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเงินไปซะงั้น

ถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ รวมถึงความยุติธรรม ก็ยังไม่อยู่ข้างเราถ้าไม่มีเงิน ทีนี้คนก็จะเอาเปรียบกัน

ใครไม่มีเงิน มันก็จะลำบ าก เกิ ดปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้ เพราะไม่มีอำน าจ

9. ค่าครองชีพสูง

ทุกวันนี้ เงิน 15,000 บาท แทบจะไม่พอใช้ โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า

เเท็กซี่ ไหนจะค่าน้ำมั น ค่ากับข้าวในแต่ละวัน มันก็ไม่ใช่ถูกๆ เลย

 

ขอบคุณ : s a b u y j a i j u n g