เกร็ดความรู้

วัยรุ่นสร้างตัว ด้วย 7 แนวคิดนำพาพาชีวิตดีขึ้น ยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหน ยิ่งได้เปรียบ สำเร็จได้เร็วกว่าใคร

ทุกคนคงรู้ดีว่า การสร้างร ากฐานที่มั่นคงในชีวิต ไม่มีทางลัด ยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหน ยิ่งได้เปรียบ สำเร็จได้เร็วกว่าใคร แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงตรงนั้นได้ การวางแผน ทางด้านการเงินที่ดี

เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลย และการวางแผนจะเป็นตัวช่วยให้เรา มีระเบียบในการออมเงิน

แล้วเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้น เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ ประสบความสำเร็จได้

1. เงินเผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น

ควรเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10 % จากร ายได้ทั้งหมด เพราะจะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุ กเฉิ นจริงๆ

เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่า รั ก ษ า พ า บ า ล รวมถึงสำรองไว้เมื่อ

ต้องโยกย้ายงาน เก็บเงินส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ นะ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้นมา จะได้ไม่เดื อด ร้ อนไปถึงเงินออมของเราไงล่ะ

2. การออม

ในส่วนที่ลิ สต์ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนั้น ถือเป็นการวางแผนทาง การเงินเบื้องต้น ที่นำไปใช้ได้จริง

ทั้งยังช่วยลดปัญหาทางการเงินด้วย ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ต่อเดือนด้วยนะ

3. การสร้าง ครอบครัว

ควรเก็บเงินก้อน สำหรับการสร้างครอบครัวด้วย อย่างการจัดงานแต่งสักครั้ง ก็อาจจะใช้เงินสูง

ถึงหลักแสนเลยเชียว รวมทั้งควรเตรียมความพร้อม ทั้งค่าคล อ ด ค่าเลี้ยงดู ก็จะต้องมีร ายได้สม่ำเสมอ

และการ ล ง ทุ น เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะช่วยให้เงินงอกเงย มากขึ้น

4. หาร ายได้ ทางอื่นเพิ่ม

ในยุคนี้ ที่สื่อออ นไ ลน์เป็นที่นิยม แล้วการสร้างร ายได้ จากช่องทางนี้ ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก

ใช้ต้นทุนต่ำด้วย เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ ทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่ อ อ อ นไ ล น์เป็นอย่ างดี

และช่องทางนี้แหละนะ ที่จะเป็นร ายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำได้

5. วางแผนการใช้เงิน

โดยการวางแผน การใช้เงินด้วยช่วงอายุ ว่าช่วงอายุไหน มีเป้าหมายอะไร จะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้าง

เช่น ช่วงอายุ 25 ปี เริ่มด าวน์รถในราค า 1 แสน ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย เป็นเรื่องที่ดี

แต่ไม่ควรก ดดันตัวเอง โดยเป้าหมายของแต่ละคน ก็ต่างกันออกไป

6. กำหนดว่าจะจ่ายอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายทั้งหลายก็ต้องลิ สต์ไว้ด้วยนะ แบ่ งหมวดห มู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะมันจะช่วย

ให้เราระวังและรอบคอบในการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนมากขึ้น

ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่ งตามหม วดได้ เช่น ค่าผ่อ นรถ ค่าผ่อนบั ตร ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายประจำวัน

7. แบ่ งเงิน ไว้เก็บด้วย

อาจจะแบ่ งมาประมาณ 15-20 % ของร ายได้ และส่วนที่เหลือนั้น ก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา

หรือกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวัน ว่าแต่ละวันจะใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้กับอะไรบ้าง

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a