เกร็ดความรู้

7 ข้อที่จะบอกว่า ปีนี้คุณควรประหยัดเงินได้แล้ว อะไรๆ เริ่มชัดเจนขึ้น สู้ให้ไหว่แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้

เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1. ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นแต่เงินทองกลับหาย ากกว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ ร ะ วั ง วันข้างหน้าต้องเสียใจภายหลังแน่นอน

2. ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน ผู้หญิงจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน

และเลี้ยงลูก แต่พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้าน

และยิ่งยุคที่เงินหาย าก ยิ่งต้องทำงานมากขึ้นไปอีกเพราะหาเงินมาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

3. คอรั ปชั่ น และการโ ก ง จะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก คน ฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การข าดเงินจะทำให้คน

ข า ด จิ ต สำ นึ ก ได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

4. เงินจะหาย ากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น

จนส่งผลกระทบในวงกว้าง และหากในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0%

เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

5. ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้น

ได้เช่นกัน คนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งรวยขึ้น

ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอดชีวิต

6. เงินจะอยู่เหนือคนมากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมา

โดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดือดร้ อน

7. ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

ปกติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษี ยณ เพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษี ยณ

ได้มากเพียงพอที่จะสามารถฝาก ธน าค าร และหวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้าง

แต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ย ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด

แล้วก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

 

ขอบคุณ : o r a n d a s t y l e