5 นิสั ยผู้หญิง สวย เก่ง ฉลาดทันคน น้อยคนนะจะมีนิสั ยแบบนี้ มีสติอยู่ตลอดเวลา สวยจากภายในจริงๆ

1. ต้องเช็ คก่อนแ ช ร์

คิดจะแ ชร์ อะไรเล่าอะไรเช็ คข่าวนั้นดูอีกสักรอบ ด้วยตัวเองให้ชั วร์ก่อน

ไม่ใช่ข้อมูลผิ ดๆ เท่านั้นที่อั น ต ร าย แต่การแ ช ร์โดยไม่เช็ คอะไรเลยทำให้เราดู

เป็นคนไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์และข าดความน่าเชื่ อถือเอามากๆ

2. ออ กกำลังกายให้เป็นนิสั ย

การออ กกำลังกายเป็นประจำไม่ได้ทำให้เราแค่หุ่นดี สวยขึ้น สุขภาพดีเท่านั้น

แต่มีงานวิจัยที่ระบุว่าคนออกกำลังกายเป็นประจำจะมีสมาธิดีกว่า อ ดทนได้มากกว่า

3. ต้องมีการ จัดการเวลา

คือ การบริห ารจัดการเวลาค่ะ ซิ ส เราก็คงเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ทำงานเยอะ

ขึ้นทำหลายอย่ างมากขึ้นแม้เวลา แต่ละคนจะมีคล้าย ๆ จะเท่ากัน

แต่ถ้าเราบริหารจัดการเป็นองค์กรไหน ก็ต้องการตัวไปทำงาน

4. ขิ้สงสั ย

สาวยุคใหม่ต้องมีลักษณะนิสั ยช่างถามช่างสงสั ย ไม่ใช่ใครบอกอะไรมาก็เชื่ อตาม

เขาไปหมดลอง ถามเขาเพิ่มเติมว่าทำไมเขาคิดอย่ างนั้นอะไรทำให้เขาเชื่ อแบบนั้นอย่ างน้อย ถ้าเราจะเชื่ อข้อมูลหรือสิ่งที่เขาพูด

เราก็จะได้รู้ก่อนว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เขาเชื่ อแค่ไหน

5. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอ ด

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆไม่ว่าจะภาษาใหม่ ๆ วัฒนธรรมใหม่ ๆ การพาตัวเองออ กเดิน ทางไปในที่ใหม่ๆ

การเห็นโลกที่กว้างขึ้นหรือมองใน มุมที่ต่างออ กไป จะทำให้เราสวย

เก่งฉลาดเท่าทันคนไม่ว่าโลกจะหมุนไปไวแค่ไหน

..”หากกำหนดสติ อยู่เสมอ เราจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่า

เรากำลังคิดอะไร กำลังจะพูดอะไร และ กำลัง จะทำอะไร..”

 

ขอบคุณ : v e r r y s m i l e j u n g