9 นิสั ยพาจนคนรวยจริงเขาไม่ทำกัน คนที่ทำแบบนี้มีแต่จะจนลงทุกย่างก้าว..อยๅกรวยต้องศึกษาและลงมือทำ

1. หน้าใหญ่เข้าไว้

ด้วยพวกเขามักมีความคิดแบบคิดเอาเองว่า ถ้าเป็นคนรวยเราสามารถใช้จ่ายและสามารถเลี้ยงใครก็ได้

ทำให้มีคนอย ากรวยส่วนหนึ่งปฏิบัติตัวด้วยการใช้เงินที่มีอย่ างฟุ่มเฟือย เพื่อรักษาหน้า คนรวยของตัวเอง เช่น

หาเงินได้เดือนละ 15,000 บาท แต่ใช้จ่ายเหมือนตัวเองมีเงิน 30,000 ต่อเดือน

2. คิดถึงแต่เรื่องการใช้เงิน

คนประเภทนี้จะคิดเพียงแค่การหาเงินใช้เงินเพียงอย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น การแบ่ ง ปั น

เพราะเขาคิดเพียงแค่นำเงินรายได้ที่หามาได้เพื่อปรนเปรอตัวเองเท่านั้น

3. ทำงานทางเดียว

พวกเขาจะไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนในอาชีพ ไม่คิดถึงความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น บริษั ทอาจจะประสบปัญหาข าดทุนต้องปิดตัวลง เป็นต้น

4. ความรักที่แลกมากับเงิน

ด้วยการแสดงออกทางฐานะว่าตัวเองนั้นมีฐานะดี มักชักชวนคู่รักรับประทานอาหารในร้านหรู ๆ

เลือกซื้อสินค้าแ บ ร นด์ดัง ราคาแ พ งเพื่อมาเป็นของขวัญให้กับคู่รักของตน

5. ป าร์ติ้ถึงไหนถึงกัน

หากคำนวณดูแล้ว เงินที่เสี ยไปกับสิ่งเหล่านี้

ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะราคาของอาหารและแอ ล กอ ฮอ ล์ ในการป าร์ติ้แต่ละครั้งนั้น

สามารถนำมาใช้ซื้อเสบี ยงอาหารไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยก็ยังได้

6. ดวงและโอกาส

บางคนถึงขั้นต้องดูดวงอยู่ตลอดเพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะรวยตอนไหน

แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย หมอดูบอกอะไรไปเขาก็จะเชื่ อจนถึงขั้นที่เรียกว่างมงาย

ทำให้ชีวิตหม่นหมองและไม่รู้จักกับคำว่ารวยจริง ๆ เสี ยที

7. การพนั น เพื่อความ ร ว ย

ไม่มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ จึงคิดไปว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นนั่นคือเล่นการพนั น

เช่น ซื้ อ ห ว ย เล่ น ไ พ่ หรือการเสี่ ยงโ ช ครูปแบบอื่น ๆ หวังว่า

หากตัวเองโ ช คดีก็จะสามารถรวยขึ้นมาได้

8. การลงทุนที่ไม่มีความรู้

คิดอย ากทำธุรกิจ คนเหล่านี้จะลงทุนในธุรกิจตามกระแ สนิยม

โดยไม่ทำการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลทางการตลาดและรูปแบบการทำงาน

จึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จเสี ยที

9. คิดใหญ่แต่ไปไม่เคยถึง

อย ากเลื่อนตำแหน่งงานแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกทางความคิดที่จะช่วยให้บริษัท

มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น เป็นต้น

ทำให้ความคิดที่เขามีนั้นกลายเป็นสิ่งที่ดูเ พ้ อเ จ้ อ

เพราะเขาเพียงแค่คิดแต่ไม่เคยทำตามสิ่งที่เขาคิดเลย

“อย ากฉลาดต้องฝึกสมองให้บ่อย

อย ากเก่งต้องดึ งศั ก ย ภาพออกมา

อย ากรวยต้องศึกษาและลงมือทำ..”

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h