เกร็ดความรู้

9 ข้อที่ปีนี้ ต้องเตรียมรับมือ ประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิม และเป็นคนใหม่ได้แล้ว

เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1. คำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

หากรายได้ที่เข้ามามากกว่ารายจ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเอง

ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอา ด อ กเบี้ ย แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว

และยิ่งลงทุนผิ ดที่ กลายเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิต

2. ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มีดอกเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกัน

คนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็ นต์ก็จะยิ่งรวยขึ้น ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำ

ไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอดชีวิต

3. เงินจะหาย ากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน

นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้นจนส่งผลกระทบในวงกว้าง

และหากในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0% เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

6. ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

แต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ย ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด แล้วก็กลายเป็นว่า

ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

4. เงินจะอยู่เหนือคนมากยิ่งขึ้น

พอเงินหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อดร้ อน

5. ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สังเกตดูนะ เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน

เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเอง ส่วนผู้หญิงจะอยู่บ้าน ดูแลงานบ้านเลี้ยงลูกไปวันๆ

ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกตลอด พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่

ก็ออกไปทำงานนอกบ้านกัน ยิ่งยุคที่เงินหาย ากๆ เช่นนี้

ยิ่งต้องทำงานมากขึ้น เพราะหาที่หามามันไม่พอไง

7. คอรั ปชั่ น และการโ ก ง จะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก คน ฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น

การข าดเงินจะทำให้คนข าดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

8. หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0% ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีก

นั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้ นระบบ เมื่อเงินล้ นระบบจะล้ นไปอยู่ในมือคนรวย ซึ่งคนรวยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ

เมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วย

และเมื่อใช้จ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนซื้อ ของก็จะขายไม่ได้ ตลาด

ห้ างส ร ร พสิ นค้าไม่มีคนเดิน คนส่วนมากไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่าย

พอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

9. ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่างแ พ งขึ้นแต่เงินทองกลับหาย ากกว่าเดิม

ถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่นอน

“จงรีบอย่างช้ า

จงกล้ าอย่างระวัง

ทุกครั้งที่จะทำอะไร

ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า

ต้องทำอย่างมีสติ..”

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h