ใช้ชีวิตให้เป็น ด้วยนิสั ย 9 ข้อ ที่คนฉลาดเขาทำกัน เห็นดูเขาเงียบๆ แต่ไม่ได้โ ง่เด้อจร้า

การใช้ชีวิตในหลายๆ ครั้ง ก็รู้สึกว่ามันย าก เมื่อต้องเจอกับปัญหาเข้ามาให้แก้ไขตลอด

แต่ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่ อยขนาดไหน คุณก็ยอมแ พ้ไม่ได้หรอก

สิ่งที่คุณจะทำได้คือ ต้องอยู่ต่อไปให้ได้ และนี่คือสิ่งที่ คนอยู่เป็นเขาคิดกัน ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

1. สถานการณ์ครั้งแรกในชีวิต

การทำอะไรๆ ครั้งแรกไ ม่ควรออกตัวแ รงเกินไปนะถ้าเรายังไม่รู้บริบทนั้นๆ

2. เรียนรู้ใจบุคคลนั้น

คนฉลาดรู้จักโยนหินถามทางก่อนเสมอเขาจะแ ส ร้ งลู่ตามลม ประเมินดูสถานการณ์ต่างๆ

ของอีกฝ่ายเพื่อปฏิบัติก่อนดำเนินแผนการณ์ใดๆ

3. จิตวิทย าพัฒนาตนทีละสเต็ป

ปล่อยของหมดแม็ กซ์แบบตู้มเดียวไม่ได้ดูดีเท่ากับหยอดละนิดไปทีละขั้น

มันแสดงว่าคุณควรรู้จักจังหวะโ ชว์ศั กย ภ าพ

4. เมื่อรู้แต่รู้ไม่หมด

เปรียบเทียบกับคนมองบนฟ้าก็บอกว่าโลกนี้มีแต่

นกคนมองลงแม่น้ำก็บอกว่าโลกมีเพียงปลา

ที่จริงโลกนี้มีทั้งนกและปลา

เมื่อเราเพิ่งมองเพียงด้านเดียวก็อย่ าคิดว่าเป็นพหูสู ตร

ควรรู้จักเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้แ ก่ตัวเอง

5. เมื่อต้องการสร้างเมตตามหานิยม

การเลิ กคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจั กรว าลทำตัวให้เล็กๆ บ้าง

บางครั้งอาจจะทำให้คุณดูน่าเอ็นดูมากกว่าทำตนให้มีอำน าจบ าตรใหญ่

6. เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่อวดภูมิ

คนฉลาดจะรับมือกับคนคุยโ วด้วยการอ่อนน้อมรับฟังจะไม่เ กทับกันไปมานั่น

เพราะว่ารู้หลักการว่ามีแต่คนโ ง่นั่นแหละที่จะเชื่อเรื่องอวดอ้างนั้นได้

7. สถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

และแม้คุณจะรู้ดีในบางเรื่องอยู่แล้วเชื่อเหอะว่าการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่รู้นั้น

มันจะช่วยให้คุณเซียนมากขึ้นอย่ าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเลย

8. พูดไปสองไ พเบี้ ยนิ่งเสี ยตำลึงทอง

การนิ่งเงียบอาจปิดโอกาสในการโชว์ศั กยภาพกับบางคนบางกรณีเท่านั้น

แต่บางครั้งการพูดไปก็ไม่เกิ ดประโยชน์อะไร

มีแต่จะเกิ ดภั ยเพราะงั้นเงียบไว้ดีกว่า

9. เทคนิคการยืมแ รงคนอื่น

ในหลายๆ ครั้งความเก่งทำ ให้คุณต้องทำงานหนักแต่ถ้าคุณหาจังหวะซ่อนมันไว้บ้างในบางครั้ง

มันจะทำให้มีคนยื่นมือมาช่วยให้สำเร็จโดยง่าย

 

ชอบคุณ : f o r l i f e t h