5 อย่างในชีวิตที่ไม่เหลือจริงๆ อย่าซื้อจงติดดินอย่างมีกินและมีเก็บ.

1. เสื้อผ้าแ บ ร นด์เ น ม

ไม่เหลือจริงๆ อย่าขวนขวาย ที่จะได้มาเพื่อให้ตัวเอง…เดื อดร้ อน

คุณค่าของคนอยู่ที่มันสมอง ไม่ใช่เสื้ อผ้าที่ใส่เสมอไป

ใส่แ บ ร นด์เ น มทั้งตัว พูดโ ง่ๆ ออกมาก็มี เสื้ อยืดกางเกงยีนตลาดนัด ฉลาดกว่าก็เยอะ

2. โทรศัพท์มือถือ

ถ้าไม่พังคามือ ไม่หาย ยังใช้งานได้อยู่…อย่าซื้อ

และอย่าไปรูดบัตรมาซื้อ เพื่อแค่อย ากได้ อย ากมีเท่าเพื่อน

3. กินข้าวนอกบ้าน

คุณรู้มั้ยว่า ราคาอาหาร แ พ งเป็น 3 เท่า กับการทำกินเอง หรืออาหารตามสั่งแถวบ้าน

เขามีต้นทุนมากมาย ที่เตรียม ช าร์จเรา ไม่ว่าจะร้านอาหาร ร้ านเ ห ล้ า

เบี ยร์ส าม ข วด กินอยู่บ้านร้อยกว่าบาทไปนั่งร้านโดนหลายร้อย

4. รถป้ายแดง

ประเทศเรา เป็นประเทศ ที่รถมือสอง สภาพดีมีมากมาย และเป็นประเทศที่ น้อยหน้าไม่ได้ เขามีกูต้องมี

ออกมาแล้วผ่อนไม่ไหวเยอะแยะ เว้นเสี ยแต่ว่า

ออกมาเพื่อใช้งานจริงๆ ระยะย าว มีธุรกิจรองรับ จำเป็น

5. การพนั น

จะซื้อห วย แ ท ง บ อ ล บ า ค า ร่ า หรืออะไรก็ช่าง อย่าหาเรื่องใส่ตัว

ทำให้ตัวเองตกต่ำยิ่งกว่าเดิม ด้วยการ

เอาเงินจากน้ำพักน้ำแ ร งไปเสี ย ไม่มีเหมือนเขา ไม่เป็นไร

อย่าทำให้ต้อ งเดื อดร้ อน ก็พอ ใครจะไม่คบคุณ เพราะไม่มีโทรศัพท์ใหม่

ใส่เสื้อผ้าแ บ ร นด์เนมใส่ ก็เรื่องของมัน เป็นการคัดคนไปในตัว

เว้นเสี ยแต่ว่า..คุณเหลือก็ทำไป ความสุขใครความสุขมัน

“..อย่าไ ฮโ ซ

แบบไม่มีอันจะกิน

แต่จงติดดิน

อย่างมีกิน

และมีเก็บ..”

 

ขอบคุณ : ดร.oppa และ คุณ สิริทั ศน์