ข้อคิด

5 ความขยันที่เปล่าประโยชน์ เพราะขยันให้กับความฝันคนอื่น รู้ให้ทันความขยัน ไม่ไงจะตกหลุ มพร างของมัน

ตอนเด็กๆ ผู้ใหญ่สั่งสอน ให้ขยันเรียน จะได้มีอนาคตที่สดใส

หลายคนขยันทำงานมาก แต่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้น

หลายคนขยันทำงาน ทำไมเจ้านายยังไม่รัก

หลายคนขยันทำงานหนัก แต่ทำไมยังไม่รวย

ทำไม สุภาษิตจีนบอกว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โ ง่ก่อน ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน

ประโยคที่บอกว่า “อย่าขยันทำงานหนักอย่างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย” มันเพียงพอจริงหรือไม่

คนเรามีความขยัน มันก็ถูกแล้ว แต่อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว

ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย ต้องรู้เท่าทันความขยัน ไม่อย่างนั้น จะตกหลุ มพร างของมัน

1. ขยันในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเลย

การที่ทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัส เป็นความทุ กข์ หลายคนก้ มหน้าก้ มทำงาน ที่พวกเขาไม่ได้รัก

แล้วคิดดูสิ ว่าทำในสิ่งที่รักกับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ทำอันไหนผลงานจะออกมาดีกว่าล่ะ คิดดู จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรักดีกว่านะ

2. ขยันข าย เวลาแล กเงิน

ถ้าเราขยันทำงาน เพื่อข ายเวลาแล กเงิน คุณจะไม่มีวันรวยเลย

ถ้าเลือกขยันเพื่อข ายเวลา แปดชั่ วโมงต่อวันให้นายจ้าง ร ายได้จึงจำกั ดอยู่แค่นั้น แต่ถ้าคุณเลือก ข า ย เวลาเพื่อ

เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการเ งิน และอิสรภาพทางเวลาด้วย คน รวยต้องการความมั่งคั่ง

เขาจึงคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากร เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้

พวกเขาจึงเลือกขยันที่จะรับ เ งิ น ตามผลของงานโลกระบบทุ นนิ ยม จ่าย เ งิ น ตามอัตรา

ความสามารถ ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่น ได้ตรงใจเขามากขนาดไหน เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมาก จำไว้นะ

3. ขยันแบบพุ่ งชนไม่สนอะไร

ไม่ว่าคุณจะมีความขยัน ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความฝันแต่ถ้าคุณยังขยันอย่างผิ ดๆ

อยู่นั่นคือการขยันอย่ างตะบี้ตะบัน หรือขยันในทางไม่สร้างสรรค์

4. ขยันเพื่อความฝันคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีเป้าหมาย และความขยันนี่แหละ

เป็นเรื่องที่ดี แต่การมีความขยันอีกแบบ ที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวย

คือ..ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น

คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลย คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนอื่น ที่เขามีฝัน

และหากคุณยังหาฝันของตนยังไม่เจอ จะมีคนจ้ างคุณไปทำให้ฝันของเขาสำเร็จ

5. ขยันแบบ เน้นปริมาณ

คือว่า ขยันทำให้ได้มากที่สุด ไม่สนใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพไหม อย่างเช่น ย า จก เขาใช้เวลาทำงานมาก

‘เท่าที่คุ้น’ นั่นคือว่า ย า จก เคยคุ้นกับการทำงานด้วยเวลา พวกเขาก็จะใช้เวลามากกับทุกๆ งานแค่นั้น

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a