เกร็ดความรู้

6 พ ฤ ติ ก ร รม การใช้เงินที่พาให้จน แม้จะมีรายได้สูงก็ตาม คุณยังมีนิสั ยตามนี้หรือเปล่า

เคยได้ยินไหมคะว่าความรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่สูงหรือต่ำ แต่ขึ้นอยู่กับพ ฤติ ก ร รมการใช้เงินของเราต่างหาก

ซึ่งถ้าในตอนนี้คุณเอง ก็ได้แต่สงสั ยมาโดยตลอดว่า

เงินที่หามาได้ในแต่ละเดือนนั้นห ายไปไหนหมด แล้วทำไมเงินที่เหลือติ ดบัญชีจึงเป็นหลักร้อยมานานหลายปีลองมาสำรวจให้ไวเลยว่า

คุณเผลอมี 7 พ ฤ ติ ก ร รม การใช้เงินที่พาให้จนแบบถ าวรตามนี้หรือเปล่า

1. เงินเดือนขึ้น ก็ใช้จ่ายมากขึ้นตามเป็นเงา

เงินเดือนขึ้นทุกปีก็จริง แต่คุณเองก็มีพฤติกร รมการใช้เงินที่แปรผันตรงกับจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาแบบติดๆ

อย่างนี้จะเหลือเงินที่ไหนมาเก็บกันล่ะ

ฉะนั้นพย าย ามบริหารจัดการรายได้ให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นจะดีกว่า

2. ใช้เงินโดยไม่แ คร์อนาคต

แนวคิดใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุ ดท้าย ใช้ไม่ได้กับความรว ยโดยสิ้ นเชิ ง

ฉะนั้นคนที่ใช้จ่ายเงินแบบลืมนึกถึงชีวิต ในอนาคตมาโดยตลอด

ลองปรับเปลี่ยนแนวคิดเสี ยใหม่เถอะค่ะ โดยอาจจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายตามจำเป็น

แล้วกันส่วนหนึ่งไว้เก็บออมเพื่ออนา คตที่สดใส

3. ซื้อทุกอย่างที่อยากได้ แต่ไม่ดูความจำเป็นและฐานะของตัวเอง

นิสั ยข้อนี้เรียกให้คุ้นหูก็ต้องพูดกันตรงๆ ว่า ฟุ่มเฟื อยโดยใช่เหตุ

ยิ่งกับคนไหนที่ซื้อของไม่บันยะบันยัง เอะอะก็ควักจ่ายตลอด

แถมยังเป็นการซื้อโดยไม่ได้ผ่านการไตร่ตร องความจำเป็น

และสถานภาพการเงินในกระเป๋าสักนิด แบบนี้ได้เงินมาเท่าไรก็คงใช้แบบเดือนชนเดือนวันยังค่ำ

4. ก่อหนี้ไม่รู้จบ

รายได้เท่าเดิม เพิ่มเติมคือหนี้ก้อนโต ใครที่อยู่ในสภาวะนี้ขอให้รีบเคลี ยร์หนี้สินโดยด่วนค่ะ

เพราะหากคุณปล่อยปละละเลยการชดใช้หนี้

ดอกเบี้ยที่มากับหนี้ก็จะยิ่งท บทวีคูณ โดยเฉพาะหากเป็นหนี้บัต รเ ค รดิ ต ถ้าคุณไม่สามารถปิดหนี้ก้อนนี้ได้หมด

วงเวียนการเป็นหนี้และต้องใช้หนี้จะยังคงติ ดตัวไปโดยตลอด

ลดช่ องทางและโอกาสในการออมเงินเพื่อความรวยอย่างมั่นคงไปเรื่อย ๆ

5. หาเงินมาเพื่อเที่ยวล้วน ๆ

ในวัยที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือกำลังต้องการแร งบันด าลใจใหม่ ๆ ให้ชีวิต หลายคนก็คิดอย ากหนีไปเที่ยวไกลๆ จากที่เดิมที่เคยอยู่

จนในที่สุดก็ทนเสี ยงเรี ยกร้ องของหัวใจตัวเองไม่ไหว

บินลั ดฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่น และประเด็นสำคัญมันอยู่ ที่การท่องเที่ยวของคุณ

ดันดูดทรั พย์จากรายได้ที่เข้ามาแต่ละเดือนจนแห้งเหื อดไปหมด

คราวนี้เงินที่จะเก็บออมเลยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอดไม่ก้าวไปไหนสักที

6. นั่งรอวันที่จะรวยแต่กลับไม่คิดจะเริ่มทำอะไร

คนจะรวยโ ช คไม่ช่วยเสมอไปหรอกนะคะ ส่วนมากแล้วคนที่รวยมักรวยได้เพราะน้ำพักน้ำแร งและมันสมองของตัวเองทั้งนั้น

ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าอย ากรวยก็ต้องเริ่มเก็บออม ต้องมองหารายได้เสริม

ต้องคิดและทำทุกวิถีทางเพื่อเปิดช่องทางการเงินให้ตัวเอง ไม่ใช่รอโชคชะตาฟ้าบันด าลอยู่เฉย ๆ แล้วใช้เงินไปวัน ๆ

การมีเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ ทำให้คุณร่ำรวยได้เพราะเงินจะวิ่งเข้าออก

ตามระดับความฉลาดทางการเงิน ของผู้เป็นเจ้าของ..

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i