ข้อคิด

พฤติก ร ร มที่ต่างกันอยู่ 5 อย่าง “ระหว่างคนโ ง่ กับคนฉลาด” ไม่อวดใครเข้าใจในสิ่งที่ตนเองมี

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีคนอยู่หลากหลายประเภทในทุกวันนี้ และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเอง ว่านิสั ยส่วนตัว

ทำให้คนรอบข้างเบื่ อหน่ ายแค่ไหน ในจำนวนนี้มีอยู่จำพวกนึง ที่ถูกเรียกว่าเป็น

“คนโ ง่ ชอบอวดฉลาด” และ “คนโ ง่ ”มักมีนิสั ยที่แตกต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่าง ต่อไปนี้

1. คนโ ง่ มักจะคิดว่า ตัวเองถูกเสมอ

เขาจะเถี ยงอย่างเอาเป็นเอา ต ๅ ย เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะแทบจะไม่สนเลยว่า ในวงสนทนา มีคนที่ฉลาดกว่าตัวเอง

หรือเปล่าขณะที่คนฉลาดเขาจะเข้าใจพร้อมยอมรับในความเห็น ที่ต่างไปจากตน และฉลาดจะตั้งใจฟัง

พิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจ ก่อนจะพูดอะไรออกไป

2. คนโ ง่ชอบโยนความผิ ด

คนโ ง่ไม่ชอบรับผิ ด และมักโยนให้ผู้อื่น ส่วนสม อ งของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย า ที่ต่างออกไป หากมีความผิ ด

พล าดเกิ ดขึ้น พวกเขารู้ว่ามันคือ ความผิ ด พล าดเสมอ

ทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ เพื่อไม่ให้ทำอีก

3. คนโ ง่คิดว่าตัวเอง ดีกว่าใคร

คนโ ง่มีแนวโน้ม ชอบวิจารณ์ ติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเขา เพราะพวกเขาเชื่ อว่าตัวเอง เหนือกว่าใคร

และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่น โดยมีความลำเอียง

4. คนโ ง่ จะแสดงอาการ โมโห ก้าวร้าว เพื่อสยบเรื่องราวต่างๆ

เมื่อเขารู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิด พวกเขาจะแสดงอาการโ มโ ห ก้ าวร้ าว เพื่อกลบเกลื่ อน

และพฤติ ก ร ร ม ก้ าวร้ าว กับระดับไ อคิว มีความสัมพันธ์กัน จากคนที่มีระดับความฉลาด น้อย

จะมีพฤติ ก ร ร ม ที่ก้าวร้าวมากกว่า

5. คนโ ง่จะไม่สนความรู้สึกของผู้อื่น

คนที่มีไอคิวสูง จะมีแนวโน้ม ที่จะเข้าใจผู้อื่น หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทน

ต่างจากคนโ ง่ จะจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้ยังไงบ้าง

คนโ ง่ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่.. ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด

แต่คนโ ง่ ที่สำคัญตนเป็นปร าญช์.. คนนั้นแหละ บ ร มโ ง่

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a