เกร็ดความรู้

คน 4 ประเภทพาชีวิตไม่เจริญ มีแต่จะพาชีวิตเราตกต่ำ ลำบๅกเสี ยเวลาชีวิต อย่ายึดติดกับเขาอีกเลย

คนเรานั้น ต้องอยู่ในสังคม ต้องพบ ต้องเจอผู้คนมากมาย หลากหลายรูปแบบและนิสั ยแตกต่างกันไป ทั้งในแบบที่เราชอบ

เข้ากับเราได้ และที่แบบเราไม่ชอบแค่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกไม่ชอบแล้วแล้วคนประเภทไหน

ที่เราควรเลี่ ยงให้ห่างแล้วอย่าได้ไปเอาชนะคนเหล่านี้เพราะยังไงซะ

คุณก็ไม่มีวันชนะเขาเป็นแน่ปล่อยเขาไปตาม ก ร ร ม ของเขาเถอะ แล้วเราก็จะได้วางตัวได้ถูกด้วย

1. พวกที่ คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นคือ ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอดถูกเสมอ สังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขั ดแ ย้ งกันจะเถี ยงอย่างเดียว

แบบไม่มีฟังชาวบ้านใช้ต ร ร กะวิบั ติอารมณ์ล้วนๆ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ

2. พวกที่ก้ าวร้ าว ก ล บเกลื่ อน

มีวิจัยมาว่าพวกฉลาดน้อยนั้นจะก้ าวร้ าวมากกว่านั่นคือ เมื่อคุมสถานกาณ์ไม่อยู่หรืออะไรไม่เป็นดังที่คิดไว้

ก็จะมีอาการโ มโ หก้ าวร้ าว ก ล บเกลื่ อนไปเรื่ อย เพราะหวัง ส ย บเรื่องราวตอนนั้น

3. พวกที่มักจะโยนความผิ ด

คนธรรมดาเมื่อทำผิ ดก็จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรียน แต่หากผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นเพราะตัวเอง

ไม่ต้องการรับผิ ดชอบอะไร เรียกว่า ‘โ ง่ ’แค่นี้ยังไม่รู้ ว่าตัวเองผิ ด

4. พวกที่โชว์เหนือตลอด

ชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเสี ยดสีติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดี ให้ตัวเองสูง ตัดสินโดยมีความลำเอียงเสมอพวกไอคิว ต่ำจะรับอะไร

ได้ยากเข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนคนที่ฉลาด ที่พร้อมจะเข้าใจ

พร้อมรับฟังช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลแต่พวกคนโ ง่

นั้นมักจะไม่เข้าใจเรื่องเช่นนี้ อัตตามันสูง เจอแบบนี้เมื่อไหร่ วิธีที่น่าจะดี นั่นคือ อยู่ห่างไว้ดีกว่า

อย่ าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เขามันไม่มีประโยชน์อะไรหากต้องเถี ยงกับคนโ ง่หยุดได้

ก็หยุดดีกว่าอย่ าพย าย ามเอาชนะเพราะจะไม่มีวันชนะคนเหล่านี้ได้ต้องปล่อยให้เป็นไปตาม ก ร ร มจะใช้เหตุผลอะไรมาให้ดูก็คงไม่สน

เราจะเสี ยอารมณ์เองเปล่าๆ แบบนี้เอาเป็นว่าขอไม่เจอจะดีกว่ามันเหนื่อยหากคุณพบคนเหล่านี้แล้ว

อย่ าเสี ยเวลามันทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเอาเวลาไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่า..

เราไม่จำเป็นต้องเสี ยเวลา “พิสูจน์คุณค่า” ของเรา กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า และไม่มีความศรั ทธาในตัวเรา

“อย่ าให้ราคาแ ก่ คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิด

อย่ าผูกมิตรกับ คนมองโลกในแ ง่ร้ าย

อย่ าให้ท้ายแ ก่พ วกคนพ าล

และจงอย่ าทำงาน

ให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา..