เกร็ดความรู้

นิสัย 10 ข้อ คนเก่งและฉลาดจริง ที่มีอยู่ในคนทั่วไป มองตัวเองให้ออก.

1.พวกเขาสามารถให้เหตุผลต่างๆ ได้ดีเสมอ

อธิบายถึงสิ่งต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้เสมอ ส่วนหนึ่งเพราะ การที่เขาสามารถเข้าถึงเหตุผลได้ดีกว่าใคร

ด้วยกระบวนการคิดของพวกเขา ที่รอบคอบเป็นระบบ

จนสามารถเข้าถึงหลักการและ บ ร ร ย า ย มันออกมาได้อย่างสร้างสรรค์

2. เรียนรู้จากความผิ ด พล าด ที่ผ่านมา

พวกคนเก่งและฉลาด ก็ผิ ด พล าดได้ นักธุรกิจหลายคนเคย ล้ ม เ ห ล ว

แต่เหตุการณ์เหล่านั้น ได้ให้บทเรียนกับพวกเขา ได้กลับมานั่งตรึกตรองดู จนรู้ว่าจะต้องคิด

และทำสิ่งใหม่ๆ ยังไงในอนาคต เพื่อแก้ไข เพื่อมองหาโอกาสที่ดีกว่า

ที่พวกเขาได้พบพานมา และนั่นเป็นสิ่งที่เรา ควรจะทำตาม

3. พวกเขา จะไม่ตามกระแ ส

คนเก่งและฉลาดอาจจะไม่ต่อต้ า นการเห่อ ของเทรนด์อะไรทั้งนั้น ในหลายๆ ครั้งกระแ สเหล่านี้ จะทำให้คนเรา

หลุดโฟกัสไป มันจึงจะดีกว่าหากเรารู้ได้ว่า อะไรบ้างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเรา

ควรให้ความสำคัญ หรืออะไรไม่จำเป็น จริงอยู่การรับรู้กระแ สเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่ได้จำเป็น

ที่จะต้องพาตัวเองเข้าไปโดยไม่ได้รู้เท่าทันเรื่องราวเหลา่นั้น

4. ศั ต รู ของพวกเขา คือ คือตัวเอง

คนเก่งและฉลาดมักจะสร้างตัวตน ทางความคิดอีกด้านนึง ของพวกเขาไว้ และกำหนดเอาเองว่าเป็น

ศั ต รู ตัวร้ า ย บ้างก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่องบางเรื่อง

แต่ก็นั่นแหละ ที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนสุดขั้ว ย้ำคิดย้ำทำ จนหลุดจากความคิดเดิมๆ ได้

5. พวกเขาจะชอบถูกห้อมล้อม ด้วยคนเก่งๆ

คนเก่งคนฉลาดจะถูกห้อมห้อม ไปด้วยผู้คนที่เก่งๆ และในสังคมรอบข้าง จะมีส่วนสำคัญ

กับตัวเราไม่มากก็น้อย เพราะงั้น หากคุณได้อยู่ในท่ามกลางของคนเก่งๆ แล้วนั่นก็จะสร้างโอกาสให้คุณได้เรียนรู้

ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด กับคนเก่งๆ ซึ่งการเรียนรู้ที่ดี คือได้ทั้งแสดงออกและรับสิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

6. ไม่ได้รู้คำตอบ ไปทุกเรื่องหรอก

พวกคนเก่งฉลาด ไม่ได้ปร าดเปรื่องทุกๆ เรื่องหรอก และการที่จะมีใครสักคน

บอกว่าตัวเองรู้ไปทุกอย่าง สังเกตได้เลยว่า คนๆ นั้นจะมีอิโก้ และพร้อมจะโ ต้เถี ยงออกมา

ด้วยเหตุผลอันส่วนตัวล้วนๆ ไม่มีความชัดเจนซะส่วนมาก

7. พวกเขาจะใช้สิ่งที่มีอยู่ ได้คุ้มค่าที่สุด

คนเก่งคนฉลาด อาจจะไม่ใช่คนที่มีของ หรืออุปกรณ์ต่างๆ มากมาย แต่เค้าคือ คนที่รู้ว่า สิ่งของรอบตัวที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ยังไง

ให้คุ้มค่าที่สุด จะทำยังไงให้สิ่งที่มีอยู่เหล่านั้น ถูกใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด

หรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไรบ้าง

ซึ่งมันจะดีมาก ถ้าเราเริ่มสังเกต มองออกว่าของที่เรามีอยู่ สามารถทำอะไรได้บ้าง

8. กรั่นกรองความคิด ให้รอบคอบที่สุด ก่อนตัดสินใจอะไร

คนเก่งฉลาด จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เสมอว่าทุกๆ การกระทำ จะนำมาสู่ผลที่ตามมาเสมอ

พวกเขาจึงสร้างกระบวนการทางความคิด อย่างรอบคอบ ว่าการกระทำในสิ่งหนึ่งนั้น มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์อะไร

9.ส่วนมากจะใช้ชีวิตแบบพอเพียง

คนเก่งๆ และฉลาด เรียนรู้ถึงความต้องการ คำว่าพอเพียงตรงนี้นั้น ไม่ได้แปลว่า จะต้องประหยัด หรือถึงขั้นกินอยู่อย่าง

อั ต คั ด แต่พวกเขามักมีหน้าที่การงานที่ดี มีฐานะการเงินสูงด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขา

จะใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ ยสุร่ ายเกินตัว แต่จะรู้จักใช้ชีวิต อยู่ท่ามกลางสิ่งของ

ที่เขาได้คัดสรรมาแล้ว ให้เหมาะสมกับราค าซะมากกว่า

10. พวกเขาอาจไม่ สำเร็จทุกเรื่องเสมอไป

คนเก่งและฉลาด ที่อยู่ในโลกของการทำธุรกิจ จะใช้เวลาดำเนินการอัน ย า ว นาน ต่อเนื่อง

ซึ่งมันไม่ได้เป็นตัววัดกันแค่ การตัดสินใจแค่ครั้งสองครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าตลอดเส้นทาง

ก็ย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว

 

ขอบคุณ : r e u a n g d e d