ข้อคิด

ความรวยมันอยู่ไม่ไกล ถ้าลื้อเข้าใจคำที่อั๊วสั่ง เคล็ดลับของความรวย มันมีแค่ 4 ข้อนี้เอง ลื้อจำเอาไว้นะ

เคยสังเกตไหม คนจีนที่มาแบบเสื่ อผืนหมอนใบ มาอยูอาศัยในบ้านเรา ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษถึงได้รวยแล้วรวยอีก

เพราะเขามีเคล็ ดลั บที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น เป็นคำสอนที่มีค่ายิ่งกว่ามรดกส่งต่อกันมา

ผ่านไปก็หลายช่วงอายุคนซึ่งมีเรื่องเล่าอยู่ว่า มีเจ้าสั วรวยระดับพั นล้ านคนหนึ่งก่อนที่จะจากไป

ได้ทิ้งมรดกไว้ให้กับลูกชายของเขาเพียงคนเดียว

และได้เขียนพินั ย ก ร ร ม บอกเล่าเคล็ ดลับความสำเร็จเอาไว้

“อาตี๋…อั๊ วอย ากให้ลื้ อทำตามที่อั๊ วสั่งนะ เคล็ ดลั บความรวยนั้นมีแค่ 4 ข้อเอง”

เมื่ออาตี๋ได้เปิดอ่านพินั ยก ร ร มก็งง ๆ สงสั ยว่าทำแบบนี้ แล้วจะดีจริงเหรอ แต่ก็ทำตามแบบงง ๆ

2 ปีต่อมา สมบัติหลายพั นล้ านสูญเกลี้ ยงแทบไม่เหลือ อาตี๋จุดธูปไปต่อว่าเตี่ ย“เตี่ ย

ผมทำตามที่เตี่ยบอกทุกอย่ างแล้ว ทำไมถึงจนลง ๆ เตี่ ยทำให้ผมหมดตัวนะ”

ในคืนนั้นเอง เจ้าสั วรีบเข้าฝันมาตอบกลับ “อั้ ยย่ะ ลื้ อเข้าใจผิ ดหมด ฟังอั๊ วให้ดีนะ”

1. ไปทำงานอย่ าโดนแดด

อั๊ วหมายถึง พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ลื้ อต้องไปเริ่มงานก่อนที่พนักงานจะมาทำงาน

เพื่อเค้าจะได้เห็นเอาเป็นแบบอย่ าง

2. บั ญชี ไม่ต้องทำ

อั๊วหมายถึง ให้ค้าขายแต่เงินสด ไม่ขายเงินเชื่ อเลย ไม่ต้องทำบัญชีไม่ใช่ขายเชื่ อแล้วยังไม่ทำบั ญชี แบบนี้ก็มีแต่เ จ๊ งกับเ จ๊ ง

3. กินอาหารให้อร่อย ๆ

อั๊ วหมายถึง ไม่หิว อย่ ากิน ให้หิวแล้วค่อยกิน อาหารอะไรก็ได้กินอะไรมันก็จะอร่อยไปหมด

เพราะความหิว ไม่ใช่ให้ลื้ อไปกินบุฟเ ฟ่ต์ในห้ างทุกวันถ้ากินแบบนี้ แม้แต่เวลาอิ่มก็ไปกินอย่ างนี้ ฉิกหายนะ

4. กลับบ้านดึก ๆ

อั๊วหมายถึง รอพนักงานกลับหมดก่อน จะได้ตรวจดูให้ดี ว่าลูกน้องทำงานอะไร

หลงเหลือตกค้างไว้อยู่ไหม ปิดไฟ ปิดน้ำ ปิดประตูหมดหรือยัง ให้รอบคอบ

ไม่ได้ให้ลื้อไปเที่ยวกลับดึ กทุกวันแบบนี้ไม่ล่มจมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว อาตี๋เอ้ย ลื้อไปหาเงินใหม่เองก็แล้วกัน อั๊ วไปล่ะ

หวังว่าเรื่องราวข้อคิดที่แฝงด้วยคติสอนใจดี ๆ แบบนี้ จะช่วยให้คุณฉุกคิดอะไรได้บ้าง

บางคนที่เขาทำอะไรก็สำเร็จ บางทีเขาอาจจะรู้เคล็ ดลั บดี ๆ แบบนี้แบบที่เจ้าสัวท่านนี้ สอนไว้ก็ได้

แก้ปัญหา ด้วยสติปัญญา พร้อมความตั้งใจ

และชีวิตใหม่จะเกิ ดขึ้นเอง

“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก..”

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h