เกร็ดความรู้

3 ข้อแก้จน คนรวยเขาทำกันเป็นประจำ มีเพียงพอ มีใช้ มีเงินเก็บ.

การวางเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต การข าดเป้าหมายจะทำให้เราไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิต

และทำให้เราตกขอบ เป้าหมายก็เหมือนลูกศร ที่ชี้ทิ ศทางให้ไปถึงปลายทางที่ตนเองวางไว้

ทำอย่ างไรจึงจะรวยทั้งเงินและความสุขเรามี 3 ข้อแก้จนมาฝากกัน ดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จน

1. การหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่อยอดให้เป็นรายได้เสริม

เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขนม ให้ลองทำขนมในวันหยุดสุดสัปดาห์

จากนั้นนำไปขายในที่ทำงานหรือตามร้านค้าเพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณบางคนใช้ความสามารถในการทำขนมขาย

จนวันหนึ่งต้องลาออกจากงานเพราะมีออเ ด อร์ เข้ามาเป็นกอบเป็นกำสร้างฐานะจากการทำขนมก็มีมาไม่มากก็น้อย

ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้หรือไม่

2. รู้จักประหยัด

ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคนอด อย าก

แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

ควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดราคาหรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าทดแทนเท่านี้

ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน ลองสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้าที่

เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีราคาที่สูงขึ้น

ผู้บริโ ภ คหรือพวกเราจะต้องสังเกตุดูว่าสินค้าบางตัวถ้าเลือกซื้อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกันก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็

น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

ก ฎเ ห ล็ กแก้จน 3 ข้อ..ที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักแต่การที่คุณจะแก้จนได้ไม่ได้

เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรงแต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

3. รู้จักออม

แน่นอนว่านอกจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นสิ่งต่อมาก็คือการออม

ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผลที่มากขึ้น

การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ

กันทุกเดือน เช่นหัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอด

ให้เกิ ด ด อ ก ออกผล โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวม

หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้นซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น

เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่ายเพราะธนาคารจะ

นำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ นที่มีศั ก ย ภ าพที่ดีและมีความเสี่ ยงที่น้อย

ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน

ลงทุนมากผลตอบแทนก็จะสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆ ด้วยเช่นกัน

ผู้ลงทุนจึงควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการซื้อกองทุนรวม โดยหลักการเลือกซื้อก็คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาลง

เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้นในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด

หาให้เพียงพอ ให้รู้จักหา ให้รู้จักเก็บ..

อย่าออมด้วยเงินที่เหลือจากใช้จ่าย แต่ให้ใช้จ่ายด้วยเงินที่เหลือจากการออมแล้ว..

เวลามีต้องรู้จักเก็บ เวลาเดื อน ร้ อ น มา จะหันหน้าพึ่งใครก็ไม่ได้..

 

ขอบคุณ : จันทร์เจ้า