ข้อคิด

9 ลักษณะของผู้หญิงเก่ง ฉลาดรู้จักทำมาหากินเป็นเสาหลักเป็นผู้นำครอบครัวได้ เอาใจใส่คนข้างหลังเสมอ

ผู้หญิงยุคใหม่ ต้องสวยมาจากมันส ม อ ง สวยอย่ างมีคุณค่าสวยอย่ างช าญ ฉล าด วันนี้เรา มีคำตอบให้สาวๆ แน่นอนไปดูกันเลย..

1. หาความรู้อยู่เสมอ พัฒนาตัวเองเสมอ

เราควรเป็นแก้วที่น้ำสามารถเติมได้เรื่อย ๆ นะคะ การที่เราจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่ฉลาด

ต้องกล้าที่จะเรียนรู้จากคนที่เก่งๆ คนที่มีประสบการณ์ ยุคนี้จะสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องฉลาดด้วย

2. กล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง

การที่สาวๆ ไม่หลบเลี่ ยง ไม่หนีปัญหา พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่เสมอนั้น

มันก็เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้อีก 1 บทเรียน ซึ่งก็จะได้รับรู้อะไรมากมายจากประสบการณ์เหล่านี้

3. กล้าเอ่ยคำว่า “ขอโท ษ”

คนบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีความผิ ดพล าดกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าใครที่จะกล้าพูดคำว่า “ขอโท ษ” ในความผิ ดพล าดที่เราก่อขึ้นมาไหม

ไม่ต้องอายว่ามันจะไม่คูล ไม่ต้องกลั วว่าเราแ พ้ บางทีการรู้ตัวว่าทำผิ ดแต่ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากขอโท ษ อันนั้นดูไม่คูลกว่า

4. มองโลกในแ ง่ดี

การที่เรามองโลกในแ ง่ดีเป็นอีก 1 สิ่งที่จะทำให้สาว ๆ ดูฉลาดมากกว่าเดิม เพราะการที่สาว ๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส

และมองโลกในแ ง่ดี สาว ๆ ก็จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้าหา

ซึ่งคนเหล่านี้ก็มีทัศนคติที่ดี ช่วยให้สาวๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดดีๆ อีกด้วย

5. ขยันทำงาน

อย ากจะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแต่วันๆ ไม่ทำอะไร แล้วเมื่อไหร่กันที่สาวๆ จะกลายเป็นคนเก่ง

คนฉลาด ขนาดความรับผิดชอบตัวเอง สาวๆ ยังไม่สามารถทำได้เลย แล้วจะสามารถไปเป็นผู้นำคนอื่นได้ยังไง

6. พึ่งพาตัวเองก่อน

ถ้าหากจะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้ว ก็ควรที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อน ทำให้สุดความสามารถก่อนที่จะพึ่งพาคนอื่น

ปัจจุบันนี้เราจะเห็นผู้หญิงที่สวยได้โดยทั่วไป แล้วผู้หญิงที่ฉลาดกันล่ะ

สมัยนี้ผู้ชายเขาชอบผู้หญิงฉลาดมากกว่าผู้หญิงสวยแล้วนะ รู้มั้ย ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะสวยไม่มากแต่เราฉลาด ผู้ชายยังไงก็เข้าหาแน่นอน

7. ไม่ยอมแ พ้อะไรง่ายๆ

การจะทำตามความฝันจนไปสู่ผลสำเร็จได้ แต่การล้ มเ ห ล ว ไม่ประสบผลสำเร็จในครั้งแรก ล้วนเป็นบทเรียนที่ดีๆ ต่อเรา

ที่จะทำให้เราพย าย ามทำในสิ่งที่ตนเองอย ากทำให้ประสบความสำเร็จ ไม่ยอมแ พ้ต่ออะไรง่าย ๆ

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของสาวๆ ในทุกๆ วัน

8. มีเหตุผลอยู่เสมอ

สาวๆ ที่ สวยฉลาดแต่ไม่มีเหตุผล หรือ สวยฉลาดและมีเหตุผล หากเป็นแบบแรกอย ากจะพูดเลยนะว่า

ถึงแม้สาวๆ จะเก่ง หรือฉลาดมากแค่ไหน ถ้าไม่มีเหตุผล มันก็ทำให้สาวๆ

ดูไม่แ พ ง แต่ถ้าสาวๆ มีเหตุผล มันจะช่วยส่งให้สาวๆ ดูแ พ งมากยิ่งขึ้นนะ

9. ส่งเ ส ริ ม ผู้หญิงคนอื่น

ให้ก้าวหน้าผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัว อิ จ ฉ า ผู้หญิงคนอื่นกลัวว่า ใครจะมาก้าวหน้าใน

หน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ไม่สูงต้องเ ข ย่ ง ไม่เก่งต้องขยัน เจอ อุ ป ส ร ร ร ค ต้องฝ่ าฟั น เจอความกดดันต้องอดทน

“คนที่ฉลาดน้อย(คนโ ง่)

แต่มีความขยัน

มีความพย าย าม

เสมอต้นเสมอปลาย

เพราะคนขยันน่ากลั วกว่าคนเก่ง

แล้ววันหนึ่ง

คนขยันจะกลายเป็นคนเก่ง..”

 

ขอบคุณ : s a n o o k