เกร็ดความรู้

3 สาเหตุเงินเดือนชนเดือน หลายคนมองข้าม เปลี่ยนตัวเองอีกนิดนะ เราจะได้มีอะไรดีๆ ได้ในอนาคตข้างหน้า

หลังจากที่เราเรียนจบ และทำงานแล้ว เคยสงสั ยไหมครับว่าทำไม เงินเดือนไม่พอใช้ และไม่เหลือเก็บเลย ทั้งๆ

ที่ก็ได้เงินมากกว่าสมัยที่แบมือขอพอแม่ ตอนสมัยเรียนซะอีก อาจจะเพราะต้องรับผิ ดชอบตัวเองมากขึ้น

ทำงานไกลบ้าน เป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เรามีเงินไม่พอใช้นะครับ

สาเหตุที่ เงินเดือนไม่พอใช้ ลองตรวจสอบดูว่าวันๆ ตัวเราเองใช้จ่าย อะไรไปบ้าง

1. พฤติก ร ร มการใช้เงิน

เมื่อเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายของเราหมดไปกับอะไร เราก็ค่อยแก้ปัญหาโดยการปรับลดบางอย่ างที่ไม่จำเป็นออกไป

เช่น ในทุกวันตอนเช้า และเที่ยงเราต้องกินกาแฟสดราคาแก้วละ 25-45 บาททุกวัน

เราอาจจะลดให้เหลือสักวันละแก้ว หรือถ้าจะให้ดี ถ้าที่ทำงานมีน้ำร้อน ซื้อกาแฟ 3 in 1 มาชงเถอะครับ

2. ใช้บั ต ร เครดิต และชอบยืมเงินคนอื่น

เวลาอย ากได้อะไร หรือใช้จ่ายอะไร พย าย ามใช้เงินสดนะครับ หรือบางคนเถี ยงว่าไม่ใช้ไม่ได้เพราะต้อง

ทำธุรก ร ร มทางการเงินบนอิ นเ ต อร์เน็ ต เดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วครับ

มีบั ต ร เ ด บิ ตที่จ่ายบนอิ นเ ต อร์เน็ ต ได้แล้ว

แต่ใครที่ยืนยันว่าจะใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตก็ได้ครับ แต่ขอให้รูดแล้วจ่ายให้หมดในครั้งเดียว

อย่ าดอง อย่ าผ่อน ศูนย์เปอร์เซ็ น ก็ไม่ต้องใช้ พย าย ามเก็บเงินใช้เงินสดครับ

3. ไม่รู้จักควบคุมความอย าก

ความอย ากของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเงินไม่พอใช้ ผมคอนเฟิร์มครับ เพราะเมื่อคุณอย ากได้

คุณก็จะซื้อ การที่คุณซื้อโดยใช้เงินสำหรับกินประจำวันที่มีอยู่ หรือเงินที่หยิบยืมมา ซึ่งไม่ใช่เงินเก็บ

หรือเงินออมคุณก็จะไม่มีเงินพอใช้แน่นอน ถ้าคุณใช้เงินกินที่มีอยู่มาซื้อของที่อย ากได้

แน่นอนเดือนนั้นคุณอาจจะไม่พอใช้ ทำให้อาจจะต้องหยิบยืมคนนั้น คนนี้

เพื่อเอามากิน แล้วพอถึงเดือนถัดไปก็ต้องใช้คืนเค้า

คิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าได้มาแล้วมันมีประโยชน์อย่ างไร พอกิน พอใช้ และพอเก็บ

ไม่อย่ างนั้น คุณก็อาจจะเป็นคนที่ล้ มเ ห ล วด้านการเงินตลอดชีวิตแน่นอนครับ

 

ขอบคุณ : a p h i n o p